Praktické Workshopy pro řízení projektů

Praktické Workshopy pro řízení projektů

Vzhledem k poptávce našich firemních zákazníků jsme připravili naši novinku na září – Praktické Workshopy pro řízení projektů zaměřené na klíčové témata. Tyto „jednotématicky“ zaměřené Workshopy cílí na praktické procvičení níže uvedených témat, která identifikovali naši zákazníci jako podstatná pro získání a rozšíření konkrétních praktických zkušeností. Tyto první čtyři Workshopy nejsou určeny pro úplné začátečníky. Cílovou skupinou jsou již Manažeři projektu, kteří si chtějí prohloubit hlavně zkušenosti a se svými kolegy sdílet Dobrou praxi a tím se vyvarovat chyb. Někdo razí názor, že nejlepší je učit se z vlastních chyb, ale my zastáváme názor, že chytří se učí z chyb jiných, aby je neopakovali.

Na základě konzultací jsme připravili následující témata pro Praktické Workshopy pro řízení projektů:

Sestavení Logické rámcové matice (LRM)

v rozsahu 8 hodin (1-2 hodiny teoretické základy, 6-7 hodin praktické práce nejprve ve skupině a následně samostatně).

 • praktické seznámení se z intervenční logikou, postupy vyplnění LRM
 • skupinové sestavení ukázkové LRM
 • individuální sestavení/vyplnění zadaného LRM

Práce s WBS (Work Breakdown Stucture)

v rozsahu 8 hodin (1-2 hodiny teoretické základy, 6-7 hodin praktické práce nejprve ve skupině a následně samostatně).

 • praktické sestavení Work Breakdown Structure
 • metody odhadování doby trvání
 • vazby Work Breakdown Structure na harmonogram a rozpočet projektu

Práce s riziky v projektu

Workshopy pro řízení projektů

v rozsahu 8 hodin (1-2 hodiny teoretické základy, 6-7 hodin praktické práce nejprve ve skupině a následně samostatně).

 • Vyplňování Karty rizika,
 • Registru rizik až sestavení Matice rizik projektu

Metoda řízení projektu přidělováním Balíků práce

v rozsahu 8 hodin (1-2 hodiny teoretické základy, 6-7 hodin praktické práce nejprve ve skupině a následně samostatně).

 • vazba balíku práce na WBS
 • praktické sestavení balíku práce
 • kapacitní plánování zdrojů
 • tvorba histogramu zdroje

Po pilotním odzkoušení v průběhu září budeme tento typ Praktických Workshopů nabízet i formou otevřených běhů, kde očekáváme zajímavou synergii díky různorodosti oblastí řízení projektů, které budou účastníci zastupovat. Zde předpokládáme přidanou hodnotu právě při sdílení Dobrých zkušeností napříč účastníky. Počet účastníků budeme omezovat na maximálně 4-6 právě abychom docílili dostatečného prostoru pro každého účastníka.

Nezařazené
Řízení projektu, Workshop

Archivy

Řízení projektu metodou přidělování balíků práce
MS2014+ nový „Benefit7“

Další podobné články