Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží

turned_in_not
commentŽádné komentáře
Projektové řízení, realizace a vedení projektů je v poslední době opět velmi aktuální. V současné době je toto téma ještě aktuálnější, neboť v loňském roce již započalo intenzivní čerpání prostředků EU v rámci programovacího období 2014 – 2020, ve kterém byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. EU nabízí…
Menu