Kurz projektový manažer pro vedení okresních hospodářských komor

Kurz projektový manažer pro vedení okresních hospodářských komor

I přes komplikovanou situaci v ČR se nám podařilo úspěšně ukončit zakázkový kurz projektového manažera pro vedení okresních hospodářských komor Přerova, Hodonína a Kroměříže. V pátek 29. 5. 2020 byl kurz ukončen závěrečnou profesní zkouškou Manažer projektu(kod 63-007-R) .

S řediteli uvedených hospodářských komor jsme se již začátkem tohoto roku domluvili na realizaci našeho, tzv. Přípravného kurzu k Profesní zkoušce Manažer projektu(kod 63-007-R), v intenzivní formě 6ti denního školení. Obsah kurzu je v souladu se standardy NSK a současně také reflektuje naše dlouholeté dobré zkušenosti s realizací takto intenzivního „přípravného“ kurzu směřovaného k profesní zkoušce dle NSK (Národní soustavy kvalifikací). O realizaci tohoto typu kurzu psali v našem článku – II. Přípravný kurz k profesní zkoušce Manažer projektu dle NSK.

Profesní zkouška Manažera projektu v době „rouškové“

Jak jsme uvedli výše, v pátek 29.5.2020 jsme realizovali dle aktuálních podmínek první profesní zkoušku v době, jak s nadsázkou říkáme, „rouškové“. Takže s drobnou komplikací s nasazenými rouškami, dezinfekcí a odpovídajícími odstupy proběhla profesní zkouška plně dle požadavků standardu NSK. Profesní zkoušky se celkem zúčastnilo 8 absolventů kurzu ze 3 okresních hospodářských komor:

  • Přerov 3 účastníci,
  • Hodonín také 3 účastníci a
  • Kroměříž 2 účastníci.

I když roušky znepříjemňovali dýchání, tak jsme se snažili častým větráním doplňovat dostatek kyslíku jako výživu pro úpornou práci mozku. Úspěšnost byla nadstandardní a u některých jsme byli překvapeni, jak dobře se na profesní zkoušku připravili.

Přípravný kurz Manažera projektu

Účastníci profesní zkoušky Manažer projektů
Účastníci profesní zkoušky Manažer projektů

Jak je uvedeno výše, pro přípravu k profesní zkoušce na Manažera projektu bylo využito intenzivního 6ti denního přípravného kurzu. Na základě žádosti účastníků probíhala výuka nejprve v prezenční formě 1x týdně. Vzhledem k tomu, že byl v průběhu realizace kurzu vyhlášen zákaz volného pohybu osob, byl kurz v první fázi přerušen. Protože jsme si už zvykli, že se kolem nás v posledních letech všechno mění a protože máme krizové řízení v malíčku, našli jsme během několika dnů platformu, která nám umožňuje školit on-line (a to i více kurzů současně). Nabídli jsme toto řešení i účastníkům, kteří s řešením souhlasili a kurz jsme dokončili on-line.

Dokončení kurzu on-line

Takže další část kurzu, tj. 3 školící dny, jsme realizovali na platformě Jitsi Meet, kterou jsme nainstalovali přímo na náš server. Tato platforma se nám velmi osvědčila – je možné ji používat jak na počítači nebo notebooku, tak i na tabletu nebo chytrém telefonu. Její ovládání je velmi jednoduché a umožňuje jak hlasovou a obrazovou komunikaci, tak i písemnou komunikaci formou chatu. Nespornou výhodou je také možnost sdílení obrazovky, čímž je možné do výuky zapojit i účastníky a lektor tak má možnost zkontrolovat správnost provedení zadaných úkolů. Překvapilo nás, že pro většinu účastníků kurzu to bylo jejich první seznámení se s on-line platformou a první sbírání zkušeností, které, jak se vyjádřili, budou rádi využívat i nadále.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Výhody a nevýhody on-line výuky

I my jsme si na praktické realizaci on-line vzdělávání uvědomili posun v možnostech a kvalitě této formy vzdělávání. Cca před 5-7 lety jsme zkoušeli zapojit do výuky formy typu on-line, video či webináře, ale narazili jsme na technické limity internetu a současně zkušenosti a ochota účastníků vzdělávat se ve virtuálním světě byla v té době velmi malá. A pak stačí změna ovlivněná globalizací světa a vše je jinak. Díky tomuto a dalším kurzům, které jsme začali realizovat on-line, jsme si ověřili funkčnost a plnou zastupitelnost prezenční formy.

Samozřejmě, že při on-line výuce musí být lektor připraven na změnu podmínek komunikace s účastníky. Má s účastníky omezenější kontakt a musí být celkově mnohem lépe připraven na spoustu situací, které v běžné učebně nezažije. Ať už je to problém se špatným připojením k internetu na straně účastníka, tak někdy také i s malou počítačovou gramotností – dovedností účastníka ovládat počítač (nastavit si hlasitost, obraz, …).

I když se to možná „z venku“ nezdá, on-line forma výuky je náročná jak pro lektora, tak i pro účastníka. Vyžaduje od všech vyšší koncentraci a pozornost, než je běžné u prezenční formy výuky. V každém případě je on-line výuka výhodná pro účastníka v tom, že nemusí nikam jezdit (firma ušetří výdaje za cestovné a účastník čas strávený na cestě), může studovat z domova nebo ze své kanceláře atd. Navíc ke všem profesním kurzům mají naši účastníci přístup i na e-learning, takže si mohou distanční část výuky (samostudium) přizpůsobit svým možnostem.

Bližší informace o obsahové náplni přípravného kurzu k profesní zkoušce, který plně odpovídá standardu NSK, najdete v detailu kurzu.

Aktuální termíny, jak konání profesní zkoušky, tak i realizace přípravných či rekvalifikačních kurzů, najdete na stránce s termíny.

Termíny prezenční výuky

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Profesní zkoušky, Rekvalifikační kurzy
Manažer projektu, NSK, On-line, Profesní zkoušky, Projektový manažer

Archivy

Rekvalifikace po „rozvolnění“
Správce sítě – není správce jako správce

Další podobné články