Lektor dle NSK - rekvalifikace - 2024

Lektor dle NSK – Jak se připravit a jak realizovat výuku

Vzdělávání samo o sobě je celoživotní proces. Platí to jak pro vzdělávané, tak i pro vzdělavatele. Vše kolem nás je „Vuca World“ – vše se mění a my se musíme neustále učit, předvídat a přizpůsobovat se novým podmínkám, výzvám, … Je to i jeden z důvodů, proč profesní kurz Lektor/lektorka dalšího vzdělávání realizujeme nejen podle platných standardů NSK, ale pravidelně doplňujeme a aktualizujeme témata. V poslední době to je např. oblast AI, moderní metody výuky, …

Tím, že učíme jiné, učíme sebe.

Seneca

Pro koho kurz vhodný?

Dá se říct, že pro všechny, kteří chtějí vzdělávat dospělé nebo kteří se této oblasti již věnují. U lektorů, kteří mají již vlastní zkušenosti se vzděláváním dost často přichází takové „wow“ – tak nějak intuitivně to dělám a teď vím proč a jak to dělat cíleně a tím pádem lépe! Ten, kdo se chce vzdělávání věnovat profesionálně nestačí jen jeho odborné znalosti a dovednosti a nestačí ani „intuitivní“ učení. To, že je někdo odborník v dané oblasti z něj ještě nedělá specialistu na vzdělávání v daném oboru. Vzpomeňme si na odborníky ve vaší firmě, když jste po nich chtěli, aby vám vysvětlili, jak s něčím pracovat. Málokdy byl jejich výklad srozumitelný pro běžné laiky.

Jak se tedy připravit na výuku?

Připravit si vzdělávací plán. A co to je? Jedná se o dokument, ve kterém si určíte:

 • pro koho je školení (kurz) vhodné – cílová skupina
 • zda jsou pro účast nutné nějaké znalosti nebo dovednosti
 • jaké jsou vzdělávací cíle, tj. jaké znalosti, dovednosti, postoje budou mít absolventi školení
 • stanovíte si, jaká témata budete učit
 • určíte si, jak budete konkrétní témata učit – jaké metody, jaké formy, jaké příklady, cvičení budete používat, jak zapojíte účastníky do vzdělávání, aby to byl aktivní proces
 • zpracujete si výukové materiály
 • určíte, jakým způsobem budete ověřovat získané znalosti a dovednosti, včetně toho, co je pro absolventy vašeho školení důležitější
 • ….

Jaké metody můžeme ve výuce použít?

Nejznámnější metody jsou přednáška a seminář. Jsou to metody vhodné pro tzv. frontální výuku – jedná se v podstatě o jednosměrnou komunikaci od lektora k účastníkům. Jsou to metody, které většinou volíme, pokud potřebujeme předat účastníkům nějaké informace a nepotřebujeme zpětnou vazbu.

Co dělat, když chci od účastníků i nějakou aktivitu?

Pak je vhodné použít i jiné metody výuky:

 • Případové studie: Případové studie umožňují účastníkům analyzovat reálné situace, což podporuje kritické myšlení a aplikaci teoretických znalostí v praxi. Tato metoda je vhodná pro rozvoj rozhodovacích dovedností a pochopení složitých situací.
 • Projektová práce: Projektová práce poskytuje účastníkům příležitost pracovat na konkrétních úkolech nebo projektech, buď individuálně, nebo v týmech. Tato metoda podporuje kreativitu, týmovou práci a rozvoj řešení problémů.
 • Hraní rolí: Hra na role umožňuje účastníkům experimentovat s různými postoji a reakcemi v bezpečném prostředí. Je to vynikající způsob, jak procvičovat komunikační dovednosti, asertivitu a řešení konfliktů.
 • Diskuze a brainstorming: Diskuze a brainstorming podporují sdílení názorů a nápadů mezi účastníky. Tato metoda stimuluje myšlení, podporuje aktivní účast a zvyšuje zapojení účastníků.
 • Workshop: Tyto interaktivní formáty umožňují hlubší ponoření do konkrétních témat. Workshopy zahrnují praktické cvičení, diskuse a přednášky od expertů, možnost vyzkoušet si prakticky získané znalosti.
 • Peer-to-peer výuka: Výuka mezi rovnými podporuje sdílení znalostí a zkušeností mezi účastníky. Tato metoda může zahrnovat vzájemné hodnocení, studijní skupiny a sdílení zpětné vazby.

A jak mi AI pomůže?

AI je nástroj, který nám lektorům může zjednodušit a zrychlit práci. AI za nás práci neudělá! Umělá inteligence vám může pomoci např. při zpracování témat. obsahu, struktury kurzu. Může ván pomoci při zpracování obsahu a struktury prezentace. Může vám pomoci s marketingem, tj. s propagací vašeho kurzu. Je toho hodně, ale nezapomínejte, že je to stále jen nástroj!

E-learning jako podpůrný nástroj

Kurz realizujeme v on-line podobě, tj. živé vysílání pomocí ZOOM jedenkrát týdně – celkem 5 dnů po 8 hodinách. Z výuky je pořizován záznam, ke kterému mají účastníci přístup po celou dobu účasti na kurzu. Jako podpůrný nástroj používáme i náš e-learning, kde účastníci najdou výukové materiály, příklady atd. K dispozici máte i ukázkovou lekci zdarma. Výhodou našeho e-lerningového portálu je, že jej můžete používat na jakémkoliv zařázení, které je připojené k internetu – na počítači, tabletu, mobilu.

Neváhejte a přihlaste se!

Jak? Je to jednoduché – buď použijte náš přihlašovací formulář níže na našem webu – popis kurzu nebo se můžete přihlásit přes e-shop Úřadu práce – odkaz na e-shop.

20.09. - 25.10. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč

Máte-li dotaz, zeptejte se info@poc-sluzba.cz

Rekvalifikační kurzy
Lektor dalšího vzdělávání, NSK, Profesní zkoušky, Rekvalifikace, Zvolená rekvalifikace

Archivy

Tvorba webu – jak vypadá vytvořený web

Další podobné články