Nové inovované kurzy projektového řízení

Nové inovované kurzy projektového řízení

Na základě vyhodnocení požadavků a zakázek z minulého roku jsme identifikovali posun našich zákazníků k individuálnějšímu přístupu ve výuce v oblasti Projektového řízení. Následně jsme inovovali a aktualizovali dílčí, specificky zaměřené kurzy dle vstupních znalostí problematiky našich zákazníků. Vytvořili jsme prostupný navazující systém specifických kurzů klíčových prvků Projektového řízení. Kurzy jsou rozděleny dle jednotlivých cílových skupin a jejich požadavků na výstupní znalosti, případně na doložení absolvování kurzu konkrétním výstupním certifikátem.

Segmentace kurzů projektového řízení

Jak jsme již uvedli v předcházejícím odstavci, prioritou při inovaci kurzu byla pro nás vstupní znalost dané problematiky u našich zákazníků. Díky tomuto jsme vytvořili následující typy kurzů:

#1 – Základy projektového řízení

Tento kurz, jak je patrno z názvu, je přednostně určen pro začínající účastníky, kteří se teprve seznamují s projektovým přístupem k řízení činností i zakázek. Rozsah jsme stanovili na dva výukové dny, tj. 16 výukových hodin. Účastníci se seznámí se základy projektového přístupu k řízení tak, aby se stali platnými členy projektového týmu, popř. aby mohli zahájit „profesionální“ řízení svého projektu. Bližší informace najdete v popisu našeho kurzu ZDE.

#2 – Projektové řízení od A do Z

Tento kurz je zaměřen na pracovníky, kteří se již bez teoretických a metodických znalostí účastní práce na projektech a rádi by získali teoretický a metodický základ, a prohloubili si tak stávající znalosti a zkušenosti. Tento kurz navazuje na předchozí kurz
„Základy projektového řízení“ a je tak určen i jako pokračovací pro absolventy tohoto kurzu. Délka trvání kurzu „Projektové řízení od A do Z“ je 4 výukové dny tj. 32 výukových hodin.
Bližší informace najdete v popisu našeho kurzu ZDE.

#3 – Řízení Změn a Rizik

Velice aktuální a perspektivní právě v tomto roce je speciální seminář zaměřený na zvládání a zdárné řízení Změn. Ať už se jedná o změny strategie, organizační struktury, nebo přechodu na Průmysl 4.0, atd. S tématem Změn souvisí také téma Řízení Rizik, se kterými se setkáváme stále častěji ve stále komplikovanější globálním světě.
Rozsah kurzu jsme stanovili na dva výukové dny. tj. 16 výukových hodin.
Bližší informace najdete v popisu našeho kurzu ZDE.

A na závěr.

#4 – Projektové řízení pro pokročilé (praxe)

Nejvyšším stupněm našich kurzů v oblasti Projektového řízení je tento kurz, který zároveň může sloužit účastníkům jako přípravný kurz na složení Profesní zkoušky Manažer projektu (kód: 63-007-R) dle Národní soustavy kvalifikací .Bližší informace ZDE. Bližší informace o kurzu najdete ZDE.

Ostatní
firemní kurz, Projektové řízení, Projektové řízení od A do Z, Projektové řízení pro pokročilé, Řízení Změn a Rizik, Základy projektového řízení

Archivy

Základy obsluhy osobního počítače
Chcete řidičák na vysokozdvižný vozík?

Další podobné články