Osvědčení profesní kvalifikace Manažera projektu 63-007-R

Osvědčení profesní kvalifikace Manažera projektu 63-007-R

V posledním listopadovém týdnu jsme realizovali celý maratón zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu. Ve čtyřech dnech a ve dvou různých městech jsme vyzkoušeli celkem 21 účastníků zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu. V první lokalitě na Moravě od pondělí do středy jsme vyzkoušeli celkem 17 účastníků našeho akreditovaného prezenčního rekvalifikačního kurzu. Následně jsme ve čtvrtek jeli do Čech na zakázku od jiné vzdělávací organizace vyzkoušet jejich absolventy vzdělávacího kurzu. Zde jsme byli velice zvědaví, jaká bude úroveň a rozsah znalostí a dovedností účastníků. Většinou při realizaci zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu pro jinou vzdělávací společnost nemáme zrovna ty nejlepší zkušenosti.

Celkový počet 21 zkoušených se skládal ze tří zdrojů:

  1. Účastníci našeho akreditovaného rekvalifikačního kurzu, kde všech 16 účastníků absolvovalo prezenční přípravu dle NSK v rozsahu 150 výukových hodin, tj. 19 výukových dnů. Zde musíme ocenit téměř polovinu z účastníků, kteří tři až čtyři dny v týdnu dojížděli denně i více jak 100 km. Součástí tohoto prezenčního akreditovaného kurzu je i zkouška profesní kvalifikace Manažera projektu
  2. Jedna účastnice – komerční zákazník, která vzhledem k rozsahu akreditovaného kurzu 19 dnů, absolvovala první polovinu kurzu v jarním běhu a druhou polovinu v tomto podzimním běhu. Zde jsme byli zvědaví, jak se rozložení studia projeví v připravenosti na zkoušku profesní kvalifikace Manažera projektu
  3. Čtyři účastníci – absolventi celoročního průběžného kurzu u jiné vzdělávací organizace. U nich tak, jak jsme očekávali, byla trochu jiná znalost a orientace v pojmech. Ale na to jsme byli jako zkoušející připraveni a vypořádali jsme se s tím. Jelikož z dřívějších zkušeností víme, že největší komplikací u takto externě realizovaných profesních zkoušek je zvládnutí vypracovat Případovou studii, domluvili jsme se s účastníky na tzv. jednodenním workshopu – jako přípravě na zkoušku. Po tomto workshopu byla úspěšnost u profesní zkoušky 75%. Z této skutečnosti tak jasně vyplývá, že „přípravný workshop“ podstatně zvyšuje úspěšnost účastníků zkoušky – vědí, co je čeká,
    vědí do čeho jdou.

Shrnutí – závěr – srovnání

I když výše uvedené skupiny účastníků zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu absolvovali odlišný způsob přípravy, pokud se dodrží individuální přístup k jednotlivým skupinám, pak můžeme konstatovat, že jejich výsledky u zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu  se nikterak neodlišují od dlouhodobého průměru. Zde ještě můžeme uvést i naše zkušenosti s přípravou na zkoušky profesní kvalifikace Manažera projektu formou distančního kurzu, tj.  s podporou e-learningu, o kterém jsme psali v našem minulém článku ZDE.

Ostatní
63-007-R, Brno, Kroměříž, Manažer projektu, Profesní zkouška

Archivy

Kurz Manažer projektu – kombinovaná forma
Kurzy Tvorby webových stránek

Další podobné články