fbpx
Osvědčení profesní kvalifikace Manažera projektu 63-007-R

Osvědčení profesní kvalifikace Manažera projektu 63-007-R

V posledním listopadovém týdnu jsme realizovali celý maratón zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu. Ve čtyřech dnech a ve dvou různých městech jsme vyzkoušeli celkem 21 účastníků zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu. V první lokalitě na Moravě od pondělí do středy jsme vyzkoušeli celkem 17 účastníků našeho akreditovaného prezenčního rekvalifikačního kurzu a následně jsme ve čtvrtek jeli do Čech na zakázku od jiné vzdělávací organizace vyzkoušet jejich absolventy vzdělávacího kurzu. Zde jsme byli velice zvědaví, jaká bude úroveň a rozsah znalostí a dovedností účastníků. Většinou při realizaci zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu pro jinou vzdělávací společnost nemáme zrovna ty nejlepší zkušenosti.

Celkový počet 21 zkoušených se skládal ze tří zdrojů:

  1. Účastníci našeho akreditovaného rekvalifikačního kurzu, kde všech 16 účastníků absolvovalo prezenční přípravu dle NSK v rozsahu 150 výukových hodin, tj. 19 výukových dnů. Zde musíme ocenit téměř polovinu z účastníků, kteří tři až čtyři dny v týdnu dojížděli denně i více jak 100 km. Součástí tohoto prezenčního akreditovaného kurzu je i zkouška profesní kvalifikace Manažera projektu
  2. Jedna účastnice – komerční zákazník, která vzhledem k rozsahu akreditovaného kurzu 19 dnů, absolvovala první polovinu kurzu v jarním běhu a druhou polovinu v tomto podzimním běhu. Zde jsme byli zvědaví, jak se rozložení studia projeví v připravenosti na zkoušku profesní kvalifikace Manažera projektu
  3. Čtyři účastníci – absolventi celoročního průběžného kurzu u jiné vzdělávací organizace. U nich tak, jak jsme očekávali, byla trochu jiná znalost a orientace v pojmech, ale s tím jsme se vypořádali – na to jsme byli jako zkoušející připraveni. Jelikož z dřívějších zkušeností víme, že největší komplikací u takto externě realizovaných profesních zkoušek je zvládnutí vypracovat Případovou studii, domluvili jsme se s účastníky na tzv. jednodenním workshopu – jako přípravě na zkoušku. Po tomto workshopu byla úspěšnost u profesní zkoušky 75%. Z této skutečnosti tak jasně vyplývá, že „přípravný workshop“ podstatně zvyšuje úspěšnost účastníků zkoušky – vědí, co je čeká,
    vědí do čeho jdou. 

Shrnutí – závěr – srovnání

I když výše uvedené skupiny účastníků zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu absolvovali odlišný způsob přípravy, pokud se dodrží individuální přístup k jednotlivým skupinám, pak můžeme konstatovat, že jejich výsledky u zkoušek profesní kvalifikace Manažera projektu  se nikterak neodlišují od dlouhodobého průměru. Zde ještě můžeme uvést i naše zkušenosti s přípravou na zkoušky profesní kvalifikace Manažera projektu formou distančního kurzu, tj.  s podporou e-learningu, o kterém jsme psali v našem minulém článku ZDE.

, , , ,
Předchozí příspěvek
Kurz Manažer projektu – kombinovaná forma
Následující příspěvek
Kurzy Tvorby webových stránek

Související články

Menu