Řízení změn - change management

Řízení změn – change management

V minulých dvou letech 2017-18 jsme pozorovali zvýšený zájem o konkrétní téma Řízení rizik v rámci celého projektového řízení. Naopak v současnosti – tj. již od počátku roku 2019 se nosným tématem stává téma Řízení změn.

Proč byl zájem o řízení rizik?

Proč tématika řízení změn vrcholila v minulých letech 2017-18? Domnívám se, že můžeme hledat souvislost se zavedením tohoto tématu do aktuální verze normy ISO 9001:2015 (potažmo 2016 v české verzi). Kde si řada firem svůj, jak já říkám „intuitivní“ způsob řízení (v tomto případě řízení změn), začala formalizovat. A to nejen ve vztahu k požadavku normy, ale i potřeb firemního prostředí. Dále nesmíme zapomínat na proces implementace GDPR ve firmách, který opět procesně řeší ošetření rizik, lépe hrozeb – v tomto případě kybernetických a lidských faktorů.

Proč je zájem o řízení změn?

V celém prvním pololetí tohoto roku sledujeme zvyšující se zájem o profesionální přístup k řízení změn (Change management). A také očekáváme zvyšující se zájem o toto téma i nadále. Naléhavost tohoto tématu je mimo jiné způsobena aktuálním stavem. Manažeři se vyjadřují v tom smyslu, že minulé zkušenosti nás naučili se nějak připravit na očekávané změny. V současné době přichází změny spíše nečekané a hlavním novým rysem je jejich rychlost.

Aktuální příklad z praxe rychlosti řízení změn

V jarním běhu našeho Přípravného kurzu ke zkouškám Manažera projektu (kod:63 00 R) byl účastníkem i jeden vysoce postavený manager z auto-motivu. Při úvodním představování se na mou otázku „jaká je situace u nich v podniku?„, si liboval, jak běží vše dle plánu. V průběhu kurzu právě v tématech řízení rizik a řízení změn se hodně aktivně zapojoval do debaty. A jen mimochodem sdělil, že zahraniční majitelé sestavili z klíčových managerů „akční tým„. Který má sledovat přicházející změny a reagovat na aktuální situaci v jejich závodech. Na konci kurzu se náš účastník přiznal, že situace je již alarmující a na změnové požadavky odběratelů již reagují krizovým řízením. Tento kurz probíhal 2x týdně, celkem 6 výukových dnů plus profesní zkoušky. To znamená tento příběh proběhl od poloviny května do konce června tohoto roku.

Aktualizace kurzu Manažer projektu dle NSK

I na základě výše uvedené zkušenosti neustále aktualizujeme obsah našeho rekvalifikačního kurzu Manažer projektu. Možná se může zdát, že téma projektového řízení je již ustálené, ale život neustále přináší nové výzvy k řešení a tím se i projektové řízení vyvíjí. A to například hlavně v tématu řízení změn.

Pět hlavních modelů řízení změn

  • Lewinův model
  • Kotterův model
  • McKinsey 7-S Framework
  • Křivka změny
  • Model ADKAR

Aktualizované metody řízení změn

Po krizi 2008-09 se různí autoři znovu podívali a na základě zkušeností z právě proběhlé krize aktualizovali své návody a postupy. Např. Kotterův model, na který se ve výuce nejvíce zaměřujeme, byl aktualizován v roce 2015.

Na tento aktualizovaný pohled jsme se zaměřili i my a aktualizovali jsme jak standardní akreditovaný kurz Manažer projektu o délce 19 výukových dnů, tak i jeho rychlejší variantu Přípravného kurzu k profesní zkoušce v délce 6 výukových dnů a v neposlední řadě i aktualizace tématu řízení změn 1 výukový den v rámci našeho Studia MBA – bližší informace ZDE.

Ostatní, rekvalifikace

Archivy

„Přípravný“ manažerský kurz na profesní zkoušku
II. Přípravný kurz k profesní zkoušce Manažer projektu dle NSK

Další podobné články