Profesní zkoušky dle NSK

Profesní zkoušky dle NSK

Potřebujete si zvýšit kvalifikaci, ale nemáte dostatek času na absolvování celého kurzu? Nevadí nabízíme Vám i možnost absolvování Profesní zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací. Tato alternativa je vhodná zejména pro ty, kteří si chtějí zvýšit či rozšířit svoji profesní kvalifikaci a posunout se v práci na lepší pracovní pozici nebo změnit svoji dosavadní práci. Nabízíme také přípravné kurzy a kurzy kombinované výuky jako přípravu k profesní zkoušce.

Národní soustava kvalifikací (NSK)

Národní soustava kvalifikací je registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Rozvoj a implementaci zajišťuje MŠMT. Zájemci, kteří absolvují kurzy či zkoušky profesní kvalifikace vycházející z národní soustavy kvalifikací, získají celostátně uznávané Osvědčení o jejich profesní kvalifikaci.

Obsah kvalifikace odpovídá potřebám praxe, protože se na obsahu a jeho aktualizaci podílejí především zástupci zaměstnavatelů.

Nejžádanější profesní zkoušky

Mezi nejžádanější zkoušky patří Chůva do zahájení povinné školní docházky. Cena profesní zkoušky u Chůvy do zahájení povinné školní docházky je 4 490 Kč. Pokud se budete chtít na zkoušku řádně připravit, můžete využít e-learningovou formu výuky na našem e-learningovém portále, kde najdete potřebné studijní materiály, včetně okruhu otázek a zkušebních testů – pak je celková cena  5 980 .  Všechny zkoušky profesní kvalifikace mají stejnou hodnotu jako absolvování celého kurzu. Úspěšní absolventi profesní zkoušky získají celostátně platné Osvědčení o profesní zkoušce.

Dále nabízíme tyto profesní zkoušky

Tyto zkoušky jsou součástí kombinované výuky. Nejedná se tedy o klasický prezenční kurz, ale o kombinovanou výuku formou prezenčního studia + samostudia i prostřednictvím e-learning.

Absolvování těchto zkoušek je na stejné obsahové úrovni, která odpovídají obsahovým kritériím jako na střední , vyšší odborné škole či vysoké škole. Danou úroveň můžete zjistit zde. Konkretní popis všeho, co musí uchazeč umět, naleznete v hodnotícím standartu u dané profesní kvalifikace. Zde je i uvedeno, jak se budou dosažené znalosti ověřovat.

Pokud máte zájem o profesní zkoušky, podívejte se na naše aktuální termíny. 

 

Profesní zkoušky
Asistent/ka, Chůva do zahájení povinné školní docházky, Lektor dalšího vzdělávání, Manažer projektu, NSK, Personalista, Profesní zkoušky, Sekretář/ka

Archivy

Kurz Personalista – nové termíny
Termíny kurzu Základy podnikání na podzim 2018

Další podobné články