Kurz Personalista - nové termíny

Kurz Personalista – nové termíny

Aktuálně jsme 2. května otevřeli další běh profesního kurzu Personalista kombinovaná výuka. Další termín kurzu je naplánován od 25. června do 26 července 2018. Další termíny jsou naplánovány po prázdninách.

Uplatnění Personalisty

Personalista patří mezi poměrně žádané profese. Na pracovním portále Práce cz, při zadání profese personalista, najdete přes 600 nabídek pro tuto profesi. Uplatnění personalisty je široké – personalista může najít uplatnění buď ve veřejném sektoru nebo v soukromém sektoru, v malých i velkých firmách. Mezi hlavní úkoly personalisty patří výběr a zajištění adaptačního procesu u zaměstnanců. Dále personalista plánuje a připravuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a také řeší odměňování zaměstnanců – nastavení pravidel, typů a forem odměňování. Dále řeší ve spolupráci s dalšími členy vedení společnosti zavedení, nastavení a aktualizaci benefitního systému atd. Personalista musí znát a orientovat se v poměrně širokém spektru legislativy – v zákoníku práce, občanském zákoníku, zákonu o daních z příjmů, zákonu o zdravotním, sociálním a nemocenském pojištění, musí se orientovat i základech mzdové problematiky atd.

Kurz Personalista kombinovaná výuka

Jedná se o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, obsahová náplň kurzu je dána standardy Národní soustavy kvalifikací.  Jedná se o kombinovanou výuku kurzu, kdy část výuky probíhá formou prezenční účasti a část výuky formou distanční výuky tedy samostudiem pomocí e-learningu. Výuka probíhá v rozsahu 48 hodin prezenční a 72 hodin distanční výuky. Na e-learningovém portále najdou účastníci nejen výukové texty, ale především příklady a vzory dokumentů z jednotlivých personálních agend, příklady a zadání případových studií a také zkušební testy.

Na kurzu Personalista se účastníci naučí orientovat v pracovně právní problematice. Dále se naučí tvorbu personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury atd. Kurz je zaměřený prakticky, ne na pouhý přednes teorie, takže účastníci kurzu budou mít možnost zkusit si přípravu a realizaci přijímacího pohovoru.  Dále se účastníci naučí systém odměňování a hodnocení svých zaměstnanců. Také se naučí vytvářet vzdělávací programy pro své zaměstnance. Naučí se také vést agendu BOZP a PO. Více o obsahové části kurzu Personalista si můžete přečíst zde.

V neposlední řadě musí personalista znát pravidla pro ochranu osobních a zvláštních údajů – GDPR – obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit od 25. 5. 2018.  Účastníci aktuálně probíhajícího kurzu se s principy a zásadami této problematiky seznámí, včetně praktických ukázek a příkladů právě z oblasti GDPR.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Pokud máte o náš kurz zájem, přihlaste se. V případě dotazů můžete použít náš email  rekvalifikace@poc-sluzba.cz nebo zavolejte na naši recepci 585 226 388.

Rekvalifikační kurzy
GDPR, NSK, Personalista, Rekvalifikace

Archivy

Administrativní kurzy – Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě
Profesní zkoušky dle NSK

Další podobné články