Personalista - profesní zkoušky - e-learning - on-line kurz

Co nového u kurzu Personalista/personalistka dle NSK?

V první řadě se nám změnil název na Personalista/personalistka 🙂 Jinak těch změn je samozřejmě více. Jako každý rok máme nové tarify pro zaručené mzdy. Máme změnu, která se týká zadávání pracovních inzerátů. Čekáme na další změny v Zákoníku práce, …

Nově u nás máte možnost absolvovat zcela on-line i kurz, pouze zkouška musí vždy proběhnout prezenčně.

Jak vypadá on-line verze kurzu Personalista/Personalistka

V první řadě je potřeba uvést, že je tato verze akreditována a to rozhodnutím č. MSMT-27249/2022-6. Je to důkaz toho, že i MŠMT uznalo, že on-line vzdělávání je v 21. století stejně kvalitní, jako prezenčení forma 🙂

Jak to tedy vypadá? Část kurzu je realizována tzv. synchronně on-line, tj. živě s lektorem v reálném čase, takže máte možnost klást lektorovi otázky, vrátit se k některým tématům, procvičovat s pomocí lektora atd. Tato část má celkem 48 výukových hod a probíhá v prostředí ZOOM. Všechny takto realizované hodiny se nahrávají a ukládají na e-learningový portál. Takže účastníci mají možnost se k nahrávkám vrátit. Vždy mají přístup jen do nahrávek kurzu, kterého se účastní.

Další část je forma distančního vzdělávání tzv. asynchronně – jedná se o formu samostudia, kdy můžete využít jak e-learningový portál, kde jsou k dispozici lekce k jednotlivým tématům, tak i prezentace, které si můžete stáhnout. Výhoda e-learningu je, že jej máte přístupný z jakéhokoliv zařízení – počítač, tablet, chytrý telefon. Podmínkou je jen připojení k internetu. U každé lekce pak máte možnost zopakovat si probranou látku pomocí testů. Vždy máte 10 pokusů. Testy a pořadí správných odpovědí jsou generovány náhodně z databáze testů. Po ukončení testu máte pak možnost si hned zkontrolovat, které odpovědi jste měli správně a které ne.

A co tištěné materiály?

Někteří účastníci se raději učí z vytištěných materiálů. Jak jsme uvedli již výše, mají účastníci možnost stáhnout si prezentace, které používá lektor, a vytisknout si je. Všechny informace a to jak v prezentacích, tak i na e-learningovém portále, jsou průběžně aktualizovány.

Co znamená ve standardu téma „Využívání výpočetní techniky„?

Často narážíme na neporozumění rozdílu mezi „výukou práce s výpočetní technikou“ a „využívání výpočetní techniky“. V prvním případě jde o „klasickou“ výuku práce s výpočetní technikou, což však není obsahem tohoto kurzu. Pojem „využívání výpočetní techniky“ znamená, že účastník ovládá alespoň základy práce s počítačem – umí ytvořit a uložit soubor, vytvořit složky v prostředí MS Windows. Vytvořit a upravit textový dokument ve Wordu, tabulku a graf v Excelu a prezentaci v PowerPointu. Jedná se o to umět vytvořit a upravit pracovněprávní dokumenty, zpracovat potřebné statistiky v excelu. Zvládnout vytvořit prezentaci pro účely porady, náboru, vzdělávání zaměstnanců atd. Pro účastníky kurzu máme na e-learningu připravenou i část výuky práce s MS Word, MS Excel a MS Powerpoint. K jednotlivým lekcím jsou pak přidány na procvičování i výukové příklady, ketré používá i lektor ve výuce a jsou tak i přípravou k praktické části zkoušky.

Jak vypadá obsah kurzu

Obsah kurzu je dán standardem NSK – kompletní informace najdete zde.

  • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  • Využívání prostředků výpočetní techniky
  • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  • Organizování vzdělávání zaměstnanců
  • Zajišťování náborových činností
  • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  • Organizování kolektivního vyjednávání

Jak vypadá profesní zkouška

Obsah zkoušky je opět dán standardem NSK. Celková doba pro každého účastníka je 3 – 4 hodiny. Část zkoušky absolvují účastníci souběžně. Jedná se o písemné části zkoušky. Ústní část zkoušky je pak vždy individuální.

Písemná část zkoušky se skládá z testu, praktických úkolů z oblasti využívání prostředků výpočetní techniky, úpravy dokumentu podle právní normy a řešení případové studie. Ústní část zkoušky pak obsahuje prezentaci výsledků případové studie a otázky z určených částí standardu.

Zvyšte si svoji kvalifikaci a přihlaste se!

Jsme schopni Vás připravit na úspěšné absolvování profesní zkoušky. Podmínkou je, že to sami budete chtít 🙂 Pak od nás dostanete krásné Osvědčení o profesní zkoušce. Tak neváhejte a příhlaste se!

Nejbližší termíny školení

10.09. - 30.10. 2024On-line100 hod.
Personalista/Personalistka dle NSK on-line (webinář+ e-learning)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Personalistika
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM vždy po + st od 16 - 19:15 hod. Zkouška prezenčě v Olomouci.
12 990 Kč
Profesní zkoušky, Rekvalifikační kurzy
e-learning, NSK, Personalista, Profesní zkouška, Profesní zkoušky, Rekvalifikace, Webinář, Zvolená rekvalifikace

Archivy

Chcete vzdělávat dospělé?
Co nového v kurzu Pracovník grafického studia?

Další podobné články