Rekvalifikace - rekvalifikační kurzy prostřednictvím úřadu práce čr

Úhrada rekvalifikace Úřadem práce ČR

Potřebujete absolvovat rekvalifikaci a nemáte potřebné finanční prostředky? Pak pro Vás máme dobrou zprávu. Úhrada rekvalifikačního kurzu je za určitých podmínek možná prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Rekvalifikace hrazené Úřadem práce ČR lze rozdělit na tři typy:

 1. Zvolená rekvalifikace – zájemce si rekvalifikační kurz vybere sám z nabídky vzdělávacích zařízení.
 2. Zabezpečovaná rekvalifikace – Úřad práce má rekvalifikaci již dohodnutou s určitým vzdělávacím zařízením.
 3. Rekvalifikace prostřednictvím zaměstnavatele – zaměstnavatel požádá Úřad práce o úhradu rekvalifikace svých zaměstnanců.

Pokud máte o rekvalifikační kurz zájem sami, pak Vás zřejmě zajímají především první dva typy. Aby však Úřad práce rekvalifikaci uhradil, musíte splnit základní podmínku, a to evidovat se na Úřadě práce jako:

 • uchazeč o zaměstnání (nejste aktuálně v zaměstnaneckém poměru),
 • zájemce o zaměstnání (máte v současné době zaměstnání, ale potřebujete dosavadní zaměstnání změnit nebo Vám hrozí ztráta zaměstnání).

Pokud máte splněno, pak můžete zvažovat, jaký typ rekvalifikace pro Vás bude vhodný.

Zvolená rekvalifikace     

Výhodou zvolené rekvalifikace je skutečnost, že si sami vybíráte kurz, který chcete absolvovat. Jakmile vhodný kurz najdete, začněte hned jednat. Vaši žádost posuzuje odborná komise a následně ji Úřad práce zpracovává, což může trat až 30 dnů. Postup je však poměrně jednoduchý:

 • Přihlaste se k nám na vybraný kurz.
 • Vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci – Jedná se o přílohu A (Kontaktní údaje na Vás, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel) a o přílohu B, kterou po přečtení jen podepisujete.
 • My Vám e-mailem pošleme vyplněnou Přílohu C: Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.
 • Odevzdejte všechny doklady na ÚP.
 • Pokud Vám Úřad práce schválí, informujte nás, abychom s Vámi počítali, my Vám zašleme potřebné informace a můžete nastoupit do kurzu.

Při zájmu o absolvování tohoto typu rekvalifikace počítejte s tím, že Vám účastí na zvolené rekvalifikaci nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci ani na jiné kompenzace (např. úhrada jízdného, lékařské vyšetření apod.).

Zabezpečovaná rekvalifikace

Zásadní rozdíl mezi zabezpečovanou a zvolenou rekvalifikací je ten, že kurz organizuje přímo Úřad práce ČR. V tomto případě tedy máte omezenou možnost výběru kurzu.

Úřad práce Vám v tomto případě kurz nabídne a uzavře s Vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Následně ÚP hradí nejen kurzovné, ale vyplácí Vám také podporu při rekvalifikaci ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, popř. i další související náklady (lékařské prohlídky, jízdné na kurz apod.). Podmínkou úhrady kurzu (min. 80% docházka a úspěšné složení zkoušky),

Úhrada rekvalifikace – podmínky

Nesmíte však zapomenout, že úhrada rekvalifikace Úřadem práce ČR není nikdy nároková. Při zařazování potenciálního účastníka do konkrétního rekvalifikačního kurzu Úřad práce ČR rovněž posuzuje:

 • zdravotní způsobilost účastníka,
 • odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon nové profese (např. stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti),
 • zda se Vám s novou kvalifikací zvýší šance na získání zaměstnání, tj. zda najdete na trhu práce uplatnění.

Započatou rekvalifikaci následně nesmíte bez vážných důvodů neukončit nebo neplnit docházku. Pokud rekvalifikaci bez vážných důvodů úspěšně neukončíte, Úřad práce cenu rekvalifikace neuhradí a musíte si ji zaplatit sami. V případě, pokud odmítnete bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, máte povinnost cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit.

Pokud absolvujete celý kurz, splníte min. 80% docházky a úspěšně složíte zkoušky, Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení, a to za dobu, po kterou jste vedeni v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání.

Pokud byste i tak potřebovali poradi ohled rekvalifikačních kurzů, tak se nám ozvěte na e-mail info@poc-sluzba.cz nebo na telefoní číslo +420 724 189 681.

Rekvalifikační kurzy
Profesní zkouška, Profesní zkoušky, Rekvalifikace, Uřad práce ČR, Zvolená rekvalifikace

Archivy

Nové období – Noví manažeři projektu
Správce sítě 2022

Další podobné články