Rekvalifikace - nové období - nový projektový manažeři

Nové období – Noví manažeři projektu

S novým programovacím obdobím je vždy spojena zvyšující se poptávka po získání kvalifikace Manažer projektu dle NSK. A přesně takto pociťujeme zvýšenou poptávku jak v minulém roce tak i v tomto.

Už je to tradice, – vždy se zahájením nových programovacích obdobích (7letky) v letech 2004/2007/2014/2021 můžeme potvrdit narůstající zájem o kurzy právě v oblasti projektového řízení. Jedná se především o akreditované kurzy k získání kvalifikace pro řízení projektů. Já si to vysvětluji tím, že dochází k výměně na postech manažerů projektů. Původní manažeři jsou již „vyhoření“ a z tohoto stresového prostředí odcházejí. Důvody mohou být samozřejmě různé. Proto se na začátku programovacího období vytváří vždy poptávka po odbornících, kvalifikovaných k vykonávání této profese.

Manažeři projektu a rok 2021

I přes pandemické období, které nikterak nepřálo vzdělávání v ČR, se nám podařilo zrealizovat cca dvojnásobný počet školení a účastníků akreditovaných kurzů přípravy na profesní zkoušku Manažera projektu dle NSK. Za tento nárůst vděčíme jednak výše uvedenému zahájenému novému programovacímu období, ale také, paradoxně, i pandemické situaci. Jelikož tato situace nás donutila velice rychle přejít na on-line vzdělávání i v těchto typech kurzů, což umožnilo a zpřístupnilo naše kurzy účastníkům z celé ČR.

Výuka v roce 2021 on-line

Zde jsme v rámci on-line výuky mohli navázat na bohaté zkušenosti s touto formou z roku 2020, kdy jsme hned od března přešli na on-line výuku. Nakonec jsme zůstali u prostředí Zoom, které se nám velice osvědčilo a používáme jej dosud. Dokonce jsme plně přešli na výuku on-line i v našem studiu MBA naší dceřiné společnosti Akademie digitálního managementu z.ú. V roce 2020 jsme realizovali více jak 150 on-line kurzů s více jak 1200 účastníky – podrobnější informace najdete v našem článku.

Manažeři projektu on-line rok 2021

V roce 2021 jsme zrealizovali celkem 6 akreditovaných kurzů s více jak 100 účastníky, kde jsme se nejvíce věnovali zakázce Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zde jsme dokonce pro jejich 15 projektových manažerů realizovali i tak zvanou hybridní formu výuky. Nejžádanější formou školení byla forma on-line s podporou e-learningu, kterou jsme realizovali pro více jak 70 účastníků.

A co profesní zkoušky Manažera projektu?

Sám jsem byl zvědavý, jak dopadne porovnání úspěšnosti u profesních zkoušek pro jednotlivé formy a způsoby přípravy ke zkouškám. Musím konstatovat, že při vyhodnocování úspěšnosti byly výsledky velice podobné, téměř naprosto srovnatelné. Drobné rozdíly v bodovém ohodnocení jsme identifikovali spíše dle individuálních praktických zkušeností s prací manažera projektu. Také je nutno uvést, že u některých účastníků akreditovaných přípravných kurzů, byla podmínka úspěšného složení profesní zkoušky nutná pro setrvání či získání pracovní pozice.

Co Manažeři projektu v roce 2022?

Jak jsem uvedl výše, i v tomto roce budeme otevírat on-line kurzy Manažera projektu s profesní zkouškou pro účastníky z celé ČR. Až na již pravidelný jarní a podzimní prezenční běh v Brně. Kurzy Manažera projektu realizujeme již od roku 2003 a v Brně pro celý Jihomoravský kraj od roku 2007.

Aktuální termíny školení Manažer projektu dle NSK

20.05. - 21.06. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
24 990 Kč
07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč
11.09. - 30.10. 2024On-line150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK (kod 63-007-R) – webinář
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
24 990 Kč
Rekvalifikační kurzy
Brno, Manažer projektu, NSK, On-line, On-line rekvalifikace, On-line výuka, On-line vzdělávání, Profesní zkouška, Profesní zkoušky, Zvolená rekvalifikace

Archivy

Manažer projektu – SW pro podporu řízení
Úhrada rekvalifikace Úřadem práce ČR

Další podobné články