Rekvalifikace pouze on-line, ale ne ty přes Úřad práce (zatím)

Rekvalifikace pouze on-line, ale ne ty přes Úřad práce (prozatím)

Dnes (13. 10. 2020) uveřejnilo MŠMT článek, který je zpětně platný od 12.10 (tohle raději nekomentujeme), kdy se zakazuje prezenční forma školení rekvalifikačních kurzů. A současně se povoluje on-line forma akreditovaných kurzů, ale nevztahuje se to na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky. Zde si musíme počkat na vyjádření ÚP, jak se k celé věci postaví.

Tento článek Realizace kurzů a zkoušek v oblasti dalšího vzdělávání od 12. 10. (vydáno 13. 10. 2020) si můžete přečíst na webu MŠMT. Co to znamené v praxi – v podstatě jsou rekvalifikace v této chvíli paralyzovány, protože naprostá většina rekvalifikačních kurzů je zabezpečovávána Úřadem práce ČR. A nyní čekáme, jak se k situaci postaví Úřad práce ČR, res. geerální ředitelství. Ale my samozřejmě neleníme a jsme připraveni na „přepnutí“ do on-line formy u těch kurzů, kde to dává smysl.

Podmínky pro on-line výuku

A nyní k samotným podmínkám pro on-line výuku rekvalifikačních kurzů. Konkrétně se jedná o dokument Informace o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonference, kde jsou některé podmínky, které již platily na jaře (kdy jsme realizovali on-line akreditované kurzy DVPP) a to :

  • deklarovat průběh webináře v rozsahu nejvýše 90 minut s minimálně hodinovou přestávkou mezi jednotlivými bloky.
    Což znamená, že bude stejný režim jako na jaře – 2 x 90 min za den a jedno 8 hodinové školení tak bude v rámci dvou dnů.
  • prezenční listinu nahradit snímkem obrazovky (tzv. printscreenem)

Co je ale naopak nové, je nutnost mít dostupný záznam z tohoto on-line školení. Proto přecházíme na nový sofistikovanější software, který nám umožní nahrávat on-line výuku tak, jak to MŠMT vyžaduje, a poté zveřejnit záznam na našem e-learningu ke zpětnému shlédnutí.

Jsme připraveni – ZOOM jako naše nová platforma

Na jaře jsme využívali komunikační platformu Jitsi, která nám v té době dobře posloužila, ale tím, že jsou nastavena nová pravidla, která musíme dodržovat, jsme se museli porozhlédnout po jiné platformě. Volba nakonec padla na ZOOM, která nám umožňuje dělat záznamy z on-line výuky a také poskytuje sofistikovanější funkce, jako je například kresba do sdílené obrazovky, možnost digitální tabule nebo možnost skupinových prací v menších skupinách v „breakout rooms“.

Co nyní s rekvalifikačními kurzy?

Rádi bychom vám nabídli naše rekvalifikační kurzy on-line formou, jsme na to připraveni, ale musíme čekat, zda a za jakých podmínek Úřad práce ČR povolí jím zabezpečované rekvalifikační kurzy. Pokud se situace nějak změní, pak vás budeme na tomto webu nebo na našem hlavní firemním webu CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ informovat.

Jak hodnotili naše on-line DVPP kurzy na jaře?

chtěla jsem Vám jen moc poděkovat za webinář. Byla jsem Vaším webinářem naprosto nadšená, opravdu moc se mi to líbilo. Nejlepší seminář jakého jsem se kdy účastnila. Jste vynikající lektorka, máte úžasně připravené materiály, vše konkretizujete na konkrétních případech, aby to bylo pochopitelné pro každého. Jsem moc ráda, že díky koronaviru pořádáte webináře, neboť bych se asi nikdy na Váš seminář nedostala, protože předpokládám, že je pořádáte na Moravě.
Ještě jednou velké díky.

MŠ Jablíčko Velké přílepy – Kurz Time management

Zúčastnila jsem se on-line kurzu Cloudové služby a komunikace v Google Apps. Velmi mi vyhovovalo, že školitel dopředu vyzkoušel spojení a seznámil mě s uživatelským prostředím, v kterém kurz probíhal. Se samotným kurzem jsem byla velice spokojená. Tempo bylo přiměřené, mohli jsme klást dotazy, vyhovavovalo mě uspořádání  – od obecného seznámení, k dílčím funkcím Google Apps. Kurz hodnotím jako velmi zdařilý a přínosný. I když jsem měla nejprve obavu z on-line formy výuky, tato mi nakonec velmi vyhovovala.

Marie K. – kurz Cloudové služby a komunikace v Google Apps
Ostatní, Rekvalifikační kurzy
MŠMT, On-line, On-line výuka, On-line vzdělávání, Rekvalifikace, Webinář

Archivy

Správce sítě – není správce jako správce
Rekvalifikace a profesní zkoušky na začátku roku 2021

Další podobné články