Až 20 nových projektových manažerů tento pátek

Až 20 nových projektových manažerů tento pátek

Dnes byla zahájena profesní zkouška v rámci rekvalifikačního kurzu Manažer projektu. Zkouška bude probíhat celkem 3 dny, tj. až do pátku 16.6.2017, kdy si úspěšní absolventi převezmou celostátně platné Osvědčení.

Účastníci tohoto kurzu mají za sebou 150 hod výuky, v rámci kterých zpracovávali celou řadu praktických cvičení a příkladů – především z našich realizovaných projektů. Profesní zkouška dle NSK je v rámci hodnotícího standardu rozdělena do tří částí – v první části účastníci vyplňují teoretický test, který svým obsahem pokrývá celý tématický standard dle NSK. Ve druhé části zkoušky v rámci případové studie zpracovávají účastnící dle individuálního zadání konkrétní praktickou projektovou situaci. Poslední část zkoušky je ústní (v rozsahu 45 min). Každý účastník obhajuje svoji vypracovanou práci z druhé části zkoušky a odpovídá na teoretické otázky (z 9 témat standardu).

Účastníci kurzu Manažer projektu

Celková doba trvání profesní zkoušky pro každého účastníka je více jak 180 min – takže se dá říci, že tato zkouška důkladně prověří jeho znalosti a dovednosti. Mnozí z účastníků kurzu již předtím pracovali na manažerských pozicích, takže pro ně bylo logickým krokem rozšířit si své životní a praxí získané empirické zkušenosti o teoretické základy v oblasti projektového řízení.

Software pro projektové řízení

Součástí kurzu je i praktická část, která je zaměřena na práci se softwarem pro projektové řízení ProjectLibre. Více o tomto programu si můžete přečíst v našem specializovaném článku – zde. V rámci tohoto tématu si účastníci vyzkouší vytvořit svůj vlastní projektový záměr. Nejatraktivnější částí kurzu pro účastníky je, když si mohou vizualizovat svůj projektový záměr formou Ganttova grafu.

Tento rok více jak 30 nových projektových manažerů

Profesní zkoušky dle NSK probíhají v letošním roce již podruhé – takže celkově bude více jak 30 nově kvalifikovaných manažerů projektů připraveno pro nové výzvy a budou si moci najít nové zaměstnání. Někteří účastníci kurzu již v jeho průběhu získali příslib nového zaměstnání. V dnešní době je nedostatek takto kvalifikovaných lidí a my jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho kurzu „Manažer projektu“ pomoci těmto lidem najít nové uplatnění na trhu práce.

Další termíny kurzu

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

Aktuální termíny profesních zkoušek

Můžete se přihlásit na profesní zkoušku i bez nutnosti absolvovat rekvalifikační kurz.

29.10. 2024On-line150 hod.
Manažer/manažerka projektu (kód: 63-007-R) - profesní zkouška
Kategorie Zkoušky a Certifikace
Profesní zkoušky dle NSK
7 114 Kč
08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu (kód: 63-007-R) - profesní zkouška
Kategorie Zkoušky a Certifikace
Profesní zkoušky dle NSK
7 114 Kč
Nezařazené

Archivy

Rekvalifikační kurz Tvorba webových stránek v Brně
Projektový manažer dle NSK v Brně – Červen 2017

Další podobné články