Další videa našich kurzů

Další videa našich kurzů

Pokračujeme dalšími videi, které můžete vidět na našem YouTube kanále. První tři videa jste mohli shlédnout v předcházejícím článku – Video-ochutnávky – Akreditovaný rekvalifikační kurz. Na další videa našich kurzů se můžete podívat níže v článku – jedná se o kurzy s účetní tématikou a profesní kurz Asistent/ka, Sekretář/ka.

Účetní a daňová evidence a Mzdové účetnictví – rekvalifikační kurzy

Jedná se o rekvalifikační kurzy s akreditací od MŠMT. Účastníci kurzu Mzdové účetnictví se seznámí s problematikou vedení mzdového účetnictví včetně příslušné daňové legislativy. Seznámí se a naučí se základům zpracování mezd, vedení mzdové a personální agendy, zpracování měsíčních výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, roční vyúčtování zálohové a srážkové daně. Zvládnou připravit a zpracovat agendu pro nové zaměstnance – přihlášení na OSSZ a zdravotní pojišťovny. Naučí se zpracovat dokumenty pro odcházející zaměstnance atd. Více se dozvíte v popisu kurzu zde.

Účastníci kurzu Účetní a daňová evidence se seznámí s problematikou vedení účetnictví (dříve podvojného účetnictví) a daňové evidence, včetně související legislativy – zákonem o daních z příjmů, zákonem o DPH, sociálním a zdravotním pojištění, zákonem o účetnictví atd. – a to včetně praktické práce s výpočetní technikou. Podrobnější popis kurzu najdete zde.

Termíny kurzu Mzdové účetnictví

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím PC

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Asistent/ka, Sekretář/ka – profesní kurz (62-008-M)

Jak jste si jistě již všimli, někde uvádíme, že se jedná o rekvalifikační kurz a jinde o profesní kurz. Ano, je zde rozdíl. Profesní kurzy se řídí standardem Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jsou zakončeny tzv. Profesní zkouškou před Autorizovanou osobou a splňují zákon 179/2006 o uznávání dalšího vzdělávání. Profesní kurz Asistent/ka, Sekretářk/ka patří mezi ně. Co všechno musí umět pravá ruka svého šéfa, zjistíte zde.

Obdobným kurzem je další profesní kurz Pracovník v administrativě – je více zaměřený na práci v kanceláři s dokumenty, výpočetní a kancelářskou technikou. Další informace o kurzu najdete zde.

Mimo video představení několika akreditovaných rekvalifikačních kurzů, najdete na našem YouTube kanálu i krátké ukázky výsledných prací účastníků kurzů například kurzu Grafik rok 2014, rok 2014 II, rok 2015,…

Termíny kurzu – kombinovaná forma

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny kurzu – čiště prezenční forma

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Mimo video-představení několika akreditovaných rekvalifikačních kurzů, najdete na našem YouTube kanálu i krátké ukázky výsledných prací účastníků kurzů například kurzu Grafik rok 2014, rok 2014 II, rok 2015,…

Nezařazené

Archivy

Video-ochutnávky – Akreditovaný rekvalifikační kurz
Rekvalifikační kurzy za rok 2017

Další podobné články