Projektový manažer dle NSK v Brně - Červen 2017

Projektový manažer dle NSK v Brně – Červen 2017

y

V pátek 16.6. 2017 byl ukončen rekvalifikační kurz Manažer projektu vedený Ing. Leopoldem Podmolíkem a Mgr. Markem Ginterem. Zkouška probíhala celkem 3 dny, tj. od středy až do pátku, kdy si úspěšní absolventi převzali celostátně platné Osvědčení.

Účastníci tohoto kurzu mají za sebou 150 hod výuky, v rámci kterých zpracovávali celou řadu praktických cvičení a příkladů – především z našich realizovaných projektů. Profesní zkouška dle NSK je v rámci hodnotícího standardu rozdělena do tří částí – v první části účastníci vyplňují teoretický test, který svým obsahem pokrývá celý tématický standard dle NSK. Ve druhé části zkoušky v rámci případové studie zpracovávají účastnící dle individuálního zadání konkrétní praktickou projektovou situaci. Poslední část zkoušky je ústní (v rozsahu 45 min). Každý účastník obhajuje svoji vypracovanou práci z druhé části zkoušky a odpovídá na teoretické otázky (z 9 témat standardu).

Účastníci kurzu Manažer projektu

Celková doba trvání profesní zkoušky pro každého účastníka je více jak 180 min – takže se dá říci, že tato zkouška důkladně prověří jeho znalosti a dovednosti. Mnozí z účastníků kurzu již předtím pracovali na manažerských pozicích, takže pro ně bylo logickým krokem rozšířit si své životní a praxí získané empirické zkušenosti o teoretické základy v oblasti projektového řízení. Během pár dní po ukončení kurzu nám několik účastníků sdělilo, že si našlo nové zaměstnání.

Fotografie z kurzu a zkoušek

Tento rok více jak 30 nových projektových manažerů

Profesní zkoušky dle NSK probíhaly v letošním roce již podruhé – takže celkově je více jak 30 nově kvalifikovaných manažerů projektů připraveno pro nové výzvy a budou si moci najít nové zaměstnání. Někteří účastníci kurzu již v jeho průběhu získali příslib nového zaměstnání. V dnešní době je nedostatek takto kvalifikovaných lidí a my jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho kurzu „Manažer projektu“ pomoci těmto lidem najít nové uplatnění na trhu práce.

Další termíny kurzu

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

Můžete se přihlásit na profesní zkoušku i bez nutnosti absolvovat rekvalifikační kurz.

Rekvalifikační kurzy
Manažer projektu, NSK

Archivy

Až 20 nových projektových manažerů tento pátek
Excel: Hromadné úpravy hodnot

Další podobné články