Lektor dalšího vzdělávání - Chcete vzdělávat dospělé? - rekvalifikace

Chcete vzdělávat dospělé?

Pak potřebujete mít znalosti a dovednosti Lektora vzdělávání dospělých! Jistě se shodneme na tom, že pro učení kohokoliv (dětí nebo dospělých) je potřeba mít určité vlohy – odborně jim říkáme vrozené kompetence. Jenže ani s „talentem“ pro výuku si dnes již nevystačíme. Sice tak jako nějak podvědomě „cítíme“, co a jak bychom měli učit. Možná se i přiblížíme tomu, čemu říkáme „cíl vzdělávání„, ale strašně se u toho nadřeme. Věřete mi – vyzkoušeno za vás na začátku mé lektorské kariéry 😀

Co nového najdete u zkoušky?

Trochu jsme upravili a přizpůsobili obsah vzdělávání aktualizovanému standardu ze dne 6. 1. 2023. Kompletní infromace o obsahu a průběhu profesní zkoušky najdete na webu www.narodnikvalifikace.cz . Některé změny jsou jen „kosmetické“, jiné jsou docela zásadní. První změnou je název – Lektor/lektorka dalšího vzdělávání.

Další změny najdeme v obsahu kvalifikačního standardu:

 • Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání
 • Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí
 • Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání
 • Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře
 • Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých
 • Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání
 • Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání
 • Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých
 • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých

Na první pohled je patrné, že se nám do standardu dostala i online výuka – s ní máme bohaté zkušenosti. Jen přes „covidovou“ dobu jsme proškolili více jak 6000 pedagogů z celé ČR. Jednalo se o IT kurzy, robotiku, osobnostní rozvoj (soft skills) , podnikavost, … Online výuku podporuje i MŠMT ČR, které od loňského roku uděluje akreditace i na rekvalifikační kurzy distanční formou. My tak máme akreditovány i profesní rekvalifikace – tj. část výuky je synchronní online výuka a část je forma samostudiia za pomoci e-learningu. I některé firmy přechází u vybraných témat na online formu.

Další změny se týkají např. tvorby vzdělávacích programů – na příkladu z praxe dle volby uchazeče popsat možnosti využití Národní soustavy kvalifikací při tvorbě programů dalšího vzdělávání. Další změnou je téma Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí. V rámci tohoto tématu má lektor při zkoušce např. provést kalkulaci ceny služeb lektora a obhájit ji. Popsat systém vedení dokumentace vzdělávací akce v návaznosti na potřeby klientů a stanovená pravidla.

Těch změn je tam celá řada. Změny se týkají i samotné zkoušky a to nejen v délce (4-5 hodin pro každého účastníka), ale také v obsahu reflektující změnu standardu.

Jak se můžete na zkoušku připravit?

Nabízíme vám několik variant:

 • prezenční nebo online kurz s profesní zkouškou s e-learningovou podporou – více informací najdete zde
 • e-learning s profesní zkouškou – informace o e-learningu najdete zde

Tak co, jdete do toho?

Tak nyní již máte všechny potřebné informace a můžete se rozhodnout, která z variant je pro vás nejvhodnější. Stačí nás jen kontaktovat na e-mailu info@poc-sluzba.cz

Termíny – prezeční výuky

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny – on-line výuky

17.05. - 28.06. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 17.5., 24.5., 30.5., 14.6. a 21.6. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (28. 6. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč
Rekvalifikační kurzy
Lektor dalšího vzdělávání, NSK, Profesní zkouška, Profesní zkoušky, Rekvalifikace

Archivy

Upravujete rádi fotky a pracujete s grafickými návrhy?
Co nového u kurzu Personalista/personalistka dle NSK?

Další podobné články