II. Přípravný kurz k profesní zkoušce Manažer projektu dle NSK

II. Přípravný kurz k profesní zkoušce Manažer projektu dle NSK

Po úspěšné pilotní realizaci šestidenního „Přípravného“ kurzu k profesní zkoušce Manažer projektu“ dle NSKJičíně, o kterém jsme již psali ZDE, jsme na konci školního roku úspěšně zrealizovali ještě jeden běh přípravného kurzu k profesní zkoušce Manažer projektu – a to tentokrát v Hradci Králové.

Jaké bylo složení účastníků přípravného kurzu k profesní zkoušce Manažer projektu?

Výuka Proces analýzy Rizik
Přípravný kurz k profesní zkoušce Manažer projektu

Složení účastníků bylo v souladu s aktuálním trendem u těchto intenzivních kurzů zakončených profesní zkouškou různorodé. Trend je jednoznačný – řada pracovníků aktuálně pracuje na pozici Manažera projektů nebo má alespoň podobnou náplň práce, i když v komerční sféře se s názvy pracovních pozic zachází různě. Takže konkrétně se jednalo o pracovníky, kteří již minimálně několik měsíců, ale i let, mají na svých vizitkách něco jako Manažer projektu a pocítili potřebu svoji práci zefektivnit a profesionalizovat. Všichni měli na starosti více projektů nebo zakázek současně – někteří i více jak deset. U jednoho účastníka ze sféry „automotivu“ se jednalo o aktuální profesní posun ze středního managementu do TOP managementu. S tímto účastníkem jsme ve výuce i po ní probírali aktuální dynamický stav tohoto odvětví – velice ho zajímala témata řízení rizik a řízení změn. V jeho případě se jednalo o potřebu využití konkrétních možností a technik pro jeho aktuální práci. Toto je jen jedna z mnoha ukázek, které demonstrují potřebu přistupovat k těmto tématům profesionálně, nikoliv pouze intuitivně.

Kdo se může v profesní oblasti řízení projektů považovat za „profesionála“?

Zde se dostáváme k obsahu pojmu „Profesionál“ v jakékoli profesní odbornosti či specializaci. Podrobně se o profesionalitě můžeme dočíst ZDE. Stručně můžeme uvést, že:

Profesionál je člověk, který vykonává každou roli, ve které se aktuálně nachází, vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, důsledně, s plným nasazením, s jistotou a lehkostí.“

Histogram zdrojů
Histogram zdrojů

Domnívám se čas „samouků“ a intuitivního řízení projektů a zakázek pomalu končí. Na druhé straně žádný lacino získaný certifikát z žádného studenta profesionála neučiní. Zaměstnavatelé dosti dlouho stále opakovali, že vlastně žádný certifikát u svých zaměstnanců nepotřebují a to, že danou práci „nějak“ vykonávají, jim vlastně stačí. V poslední době je však znát tlak zaměstnavatelů na efektivitu a tím pádem i na profesionalitu práce jejich zaměstnanců.

Zde bych chtěl vyzvednout velký kus práce, který odvedla Hospodářská komora ČR v oblasti uznávání vzdělání a nastavení systému Národní soustavy kvalifikací. Bez jejího aktivního přístupu k osvětě a propagaci smysluplnosti Profesních zkoušek by zaměstnavatelé o způsobu doložení profesionality jejich zaměstnanců vůbec nevěděli.

Obsahový rozpis šestidenního přípravného kurzu k profesní zkoušce Manažer projektu

Bližší informace o „šestidenním přípravném kurzu na profesní zkoušku Manažer projektu“ najdete na tomto odkazu. I druhý běh jsme realizovali dle rozpisu, který se nám již při prvním běhu plně osvědčil. Doplnili jsme ještě pár cvičení, které se účastníkům velice líbily. Např. animované identifikace kritické cesty v rámci existujícího zadaného harmonogramu formou síťového grafu apod.

Kritická cesta
Kritická cesta

Během prázdnin jsme aktualizovali také vzdělávací obsah kurzu ZDE o některé aktuální novinky. Největší změna proběhla v tématu Řízení změn (Change management). Jedná se o velice současné téma vzhledem k probíhajících změnách s celosvětové i národní ekonomice.

Toto téma je díky své aktuálností vhodné i pro samostatný seminář, který připravujeme. Seminář proběhne 19. října 2019 jako součást studia MBA v Olomouci – a to v rámci přednášky „Digitální projektové řízení„. Studium MBA v Olomouci realizuje naše sesterská organizace Akademie digitálního managementu z.ú. Bližší informace ZDE.

Aktuální termíny Přípravného kurzu k profesní zkoušce Manažer projektu

Realizaci aktualizovaného a inovovaného Přípravného kurzu k profesní zkoušce Manažer projektu (kód: 63-007-R) máme naplánovanou jak v Olomouci, tak i v Hradci Králové, se zahájením v září/říjen letošního roku. Bližší informace o přípravných kurzech najdete ZDE a podrobnosti o profesních zkouškách dle Národní soustavy kvalifikací ZDE.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
rekvalifikace
Manažer projektu, Manažerský kurz, Profesní zkouška, Rekvalifikace

Archivy

Řízení změn – change management
Asistentka či Pracovník v administrativě jsou stále potřeba

Další podobné články