Jarní běh - akreditovaný kurz Manažer projektu (kód: 63-007-R)

Jarní běh – akreditovaný kurz Manažer projektu (kód: 63-007-R)

Již tradičně jsme naplánovali jarní běh akreditovaného kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) s realizací v Brně od 5. března 2019. Pro případné zájemce stručně shrnujeme základní informace o tomto rekvalifikačním kurzu. Kurz je zakončen celostátně platnou profesní zkouškou dle standardu NSK.

Jaké máme zkušenosti s tímto typem kurzu? Kolik máme úspěšných absolventů?

Tento kurz realizujeme od roku 2003, kdy jsme jako první v ČR získali Akreditaci MŠMT ČR na realizaci akreditovaného kurzu Manažer projektu. Po řadě reakreditací jsme také získali akreditaci i dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Dle NSK je tak od roku 2013 standardizovaný jvzdělávací obsah i hodnotící standard pro realizaci profesních zkoušek (kód: 63-007-R). Kurz realizujeme již 15 let a za tu dobu jsme uskutečnili více jak 55 běhů s více jak 700 účastníků.

Inovace akreditovaného kurzu Manažer projektu

Po deseti letech realizace akreditovaného kurzu Manažer projektu dle podmínek MŠMT ČR, tj. v roce 2013, jsme přešli na obsah daný standardem NSK. V rámci tohoto standardu bylo nastaveno v celé ČR stejné tématické i obsahové zaměření tohoto kurzu. S tímto národním standardem se můžete seznámit na stránkách NSK.

Jediné, kde se mohou realizace kurzu u různých vzdělavatelů lišit, je hodinová dotace jednotlivých témat. Zde jsme vycházeli právě z našich zkušeností nejen z výuky, ale především praxe. Všichni lektoři se podíleli a podílejí na plánování, realizaci i vyhodnocení nejrůznějších projektů, které naše firma realizuje.

Neustálou průběžnou inovací tak prochází náš akreditovaný kurz průběžně. Jedná se hlavně rozšiřováním případových studií (nyní máme k dispozici 20 typů), aktualizací příkladů z praxe, atd. Drtivá většina, jak případových studií, tak i cvičných příkladů, pochází z naší mnohaleté praxe. Vychází při tom ze zkušeností s konkrétním řízením našich Národních, Regionální či Grantových projektů.

Kdo jsou nejčastější účastníci kurzu Manažer projektu?

Před 15ti lety, když jsme s tímto kurzem začínali, se účastníci rekrutovali ze dvou skupin:

  • nezaměstnaní, kteří hledali perspektivní nové zaměstnání
  • studenti, před zkouškou na VŠ z Projektového řízení

V současné době již, jak vstupní znalosti, tak i očekávání účastníků tohoto kurzu se podstatně posunuly výše. V současně době mezi účastníky kurzu najdeme, jak klienty z řad nezaměstnaných uchazečů o práci, tak i z řad aktivních manažerů, u nichž se zvyšuje profesionální přístupu k řešení projektových výzev. Aktuálně narůstá zájem o problematiku profesionálního Řízení rizik a Řízení změn.

Nová žádanější úroveň výstupu

Jsme rádi, že jsme byli jedni z prvních kteří přistoupili k novému modernímu standardu NSK, kde se jednoznačně nastavuje úroveň vzdělávání v souladu s Evropským kvalifikačním rámcem (EQF). Dle tohoto Evropského rámce je požadovaný hodnotící standard profesní zkoušky Manažera projektu nastaven na úroveň 6. Tato úroveň odpovídá zkoušce na VŠ na úrovni bakalářského stupně. Osvědčení o vykonané a úspěšně složené zkoušce je velice reprezentativním dokladem. Osvědčení je vytištěné na speciálním tiskopisu s vodoznakem českého lva a pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Další informace o profesní zkoušce najdete ZDE.

Jak se přihlásit?

Jednoduše můžete vybrat termín níže.

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

Pokud si přejete uhradit kurzovné prostřednictvím vašeho Úřadu práce, pak postupujte následovně

Stáhněte si zde přiložené dokumenty:

  • Formulář si vyplníte, přidáte k němu Potvrzení o ceně a odevzdáte vše vaší zprostředkovatelce na ÚP.
rekvalifikace
Brno, Manažer projektu, NSK, Profesní zkouška, Rekvalifikace

Archivy

Kurzy Tvorby webových stránek
Základy obsluhy osobního počítače

Další podobné články