Kurzy Tvorby webových stránek

Staňte se tvůrcem webových stránek

Rozšiřování dosavadní kvalifikace nebo získávání nové je dnes daleko častější a potřebnější než dříve. Absolvování rekvalifikace se stalo nejenom běžnou ale i potřebnou životní součástí přinášející nové pracovní příležitosti a naplňování života. Rozumíte si s počítači, máte kreativního ducha a chuť se učit nové věci? Rekvalifikační kurz Tvorba webových stránek může být Vaší bránou do nových možností uplatnění a seberealizování.

Předpoklady účastníka rekvalifikačního kurzu

Vstupní požadavky pro kurz jsou velmi obecně popsané jako „základní uživatelské dovednosti s prací na PC“. Rozvinutě by se to dalo popsat zhruba takto:

  • účastník zná základní počítačové pojmy,
  • snadno se orientuje ve správě složek a souborů na PC,
  • efektivně umí vyhledávat informace na internetu,
  • používá mailovou komunikaci,
  • používá sociální sítě,
  • uživatelsky pracuje s kancelářskými aplikacemi
  • provádí základní úpravy fotografií.

Takové požadavky dnes splňuje nemalá část populace.

Je pravděpodobné, že mezi účastníky budou i ti, kteří už alespoň částečně webové stránky tvořili, kteří např. dokáží psát HTML kód nebo psali článek na WordPress webu. Takové zkušenosti jsou samozřejmě vítané a účastníku usnadní zvládnut větší objem obsahu kurzu.

Tvorba webových stránek je obor, ve kterém se prolíná několik různorodých schopností. Na jedné straně je třeba zvládnout určitou teorii a postupy, Uplatňuje se zde pak logika a systematičnost. Z druhého pohledu se jedná tvůrčí činnost vyžadující fantazii a kreativitu. Hodící se je také grafické cítění a zkušenosti s fotografováním nebo grafickými úpravami.

Mít znalosti? Být kreativní?
Znalosti i kreativita jsou potřebné

Profity účastníka rekvalifikačního kurzu

Během kurzu budete zasvěcování do různorodých oblastí činnosti. Budete vstřebávat potřebné pojmy, opakovat a procvičovat základy grafiky, učit se programovat v jazycích HTML a CSS, seznamovat se s PHP nebo SQL, tvořit weby v CMS WordPress atd. Některé oblasti Vám budou bližší a budete je zvládat snadněji a lépe, jiné oblasti budou pro Vás obtížnější. To samozřejmě bude ovlivněné především Vašimi vstupními předpoklady.

Ikony koncovek a pojmů souvisejících s tvorbou webových stránek
Pojmy, koncovky, jazyky…

Všechny části výuky v kurzu budou pro Vás cenným benefitem. I v případě, pokud byste žádný skutečný web nikdy v budoucnu nevytvořili, nově získané vědomosti a dovednosti mohou být pro Vás velmi přínosné. Patří totiž mezi oblasti nabízející uplatnění v mnoha IT oborech.

Zatím nemáme naplánovány termíny rekvalifikačního kurzu Tvorba webových stránek, ale předpokládáme, že až se situace uklidní tak termíny doplníme. Zatím můžete napsat na náš e-mail rekvalifikace@poc-sluzba.cz, že máte předběžný zájem o kurz a my se vám pak ozveme s aktuálními termíny rekvalifikací.

rekvalifikace, Rekvalifikační kurzy
Kurz tvorby webových stránek, Kurz tvorby webu, Rekvalifikace, Tvorba webových stránek, Tvorba webu, Zvolená rekvalifikace

Archivy

Víte co je to E-Citizen?
Správce sítě

Další podobné články