kurz Manažer projektu ve Valašském Meziříčí

Kurz Manažer projektu ve Valašském Meziříčí

V termínu od 24.5.2018 do 10.7.2018 se konal rekvalifikační kurz Manažer projektu ve Valašském Meziříčí. Nebyl to však kurz pořádaný Úřadem práce ČR, jak bychom předpokládali, ale byl to kurz konaný v rámci soutěžního projektu. Jednalo se o projekt „Stejná šance pro všechny“, jehož realizátorem bylo Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko.

Pro koho byl kurz Manažer projektu určen – kdo se ho účastnil?

Kurz Manažer projektu byl určen pro rodiče s malými dětmi do 15 let. Nutno říci, že kurzu se účastnily jen maminky. Byla to tedy trošku jiná skladba posluchačů kurzu, než bývá standardně při výuce realizačních kurzů. Zpravidla jsou zastoupeni muži i ženy různého věku.

I přes tuto úzce vymezenou a specifickou cílovou skupinu posluchačů probíhala výuka zcela standardně. Včetně praktických cvičení z praxe projektové práce a projektového plánování. Posluchačky předvedly u závěrečné zkoušky obsáhlé znalosti z práce manažera projektu a dosáhly u zkoušky velmi dobrých výsledků.

Kdo kurz Manažer projektu učil?

Rekvalifikační kurz Manažer projektu pro cílovou skupinu maminky s malými dětmi do 15 let učila naše společnost prostřednictví našich zkušených lektorů Ing. Leopolda Podmolíka a Mgr. Marka Gintera, kteří mají s přípravou a výukou kurzu Manažer projektu mnohaleté zkušenosti. Protože naše společnost má i své autorizované osoby, které mohou danou profesní zkoušku v rámci národní soustavy kvalifikací zkoušet a které také prověřovaly znalosti účastnic na konci tohoto kurz, bylo vše jednodušší.

Výuka byla charakteristická spojením teoretických zásad projektového řízení s prací projektového manažera, kdy si účastnice ověřovali nově nabyté teoretické znalosti při realizaci praktických cvičení. Například při tvorbě hierarchické struktury činností (WBS), při sestavování rozpočtu projektu, při tvorbě časového harmonogramu projektu, při práci s riziky projektu a řešily další činnosti v práci Manažera projektu.

Jak byl kurz Manažer projektu ve Valašském Meziříčí ukončen?

Rekvalifikační kurz Manažer projektu byl ukončen zkouškou profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací. Zkouška trvala pro každou účastnici 180 minut a skládala se z písemného ověření, praktického předvedení a ústního ověření znalostí každé účastnice.

A je nutno říci, že i když výuky kurzu a tedy i zkoušek se účastnily samé maminky, z nichž některé neměly žádné předchozí znalosti nebo zkušenosti s řízením projektů a prací projektového manažera, všechny maminky se k závěrečné zkoušce zodpovědně a velmi dobře připravily.

Další termíny RK Manažer projektu

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč
Rekvalifikační kurzy
Ginter, Maminky, Manažer projektu, NSK, Podmolík, Valašské Meziříčí

Archivy

Termíny kurzu Základy podnikání na podzim 2018
Kurz Manažer projektu – kombinovaná forma

Další podobné články