Kurz obsluha osobního počítače

Kurz obsluha osobního počítače

Připravili jsme pro Vás další termíny kurzů Obsluha osobního počítače a Základy obsluhy osobního počítače až do června roku 2018. Kurzy vedou naši zkušení lektoři s mnohaletou praxí. Většinu těchto kurzů otevíráme ve Zlínském kraji.

Základy osobního počítače

Jedná se o rekvalifikační kurz, který je akreditovaný MŠMT. Kurz je určený především těm, kteří s počítačem nikdy nepracovali. Cílem kurzu je naučit účastníky používat internet a portál MPSV, MS Word, MS Excel a elektronickou poštu (MS Outlook).  Kurz je ukončen teoretickým testem a praktickou úlohou, která vychází z probíraného obsahu kurzu.  Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník Osvědčení o rekvalifikaci. Kurz je provázán i praktickými příklady, kdy si mnozí účastníci na internetu poprvé zkusí například objednat a zaplatit nějaké zboží nebo se objednat na lékařské vyšetření, použijí platbu kartou apod.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Obsluha osobního počítače

Na rozdíl od předchozího kurzu je kurz Obsluha osobního počítače určen především účastníkům, kteří už disponují znalostmi a dovednostmi práce s počítačem alespoň na základní úrovni. V rámci kurzu si účastníci rozšíří své znalosti a především dovednosti práce v tabulkovém kalkulátoru MS Excel, textovém editoru MS Word, prezentací v MS PowerPoint a také s prací s databází. I tento kurz je akreditovaný MŠMT. A stejně jako u předešlého kurzu obdrží účastníci po jeho úspěšném absolvování Osvědčení o rekvalifikaci.

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

V kurzech Základy obsluhy osobního počítače i Obsluhy osobního počítače jsou zařazena užitečná praktická cvičení zaměřená na objednání a zaplacení zboží či objednání na lékařské vyšetření, platba kartou. Dále pak také vyhledání dopravního spojení a případně jeho objednání. Tato cvičení vyžadují práci s webovými formulářovými prvky, pro které máme připravené své vlastní webové stránky. Tato cvičení jsou pro účastníky přínosná především v tom, že se jedná o konkrétní praktické úkony a činnosti, které na internetu běžně vykonáváme. Přičemž pro některé klienty je to v tomto ohledu premiéra.

Cvičení pro e-Citizen v kurzech IT

Pro kurzy ECDL modulu e-Citizen naši IT lektoři připravili několik cvičení zaměřených na řešení jednoduchých praktických úkolů pomocí webového prohlížeče. Jedná se o běžně potřebné postupy, jako například:

  • vyhledání dopravního spojení,
  • přihlášení do webové služby,
  • placení zboží kartou,
  • objednání se v určitém systému na některý termín, atp.

Protože se jedná o užitečná cvičení pro jakéhokoli méně zkušeného uživatele internetu, zařazujeme je teď i do kurzů jiných typů, jako jsou Základy obsluhy osobního počítače nebo Obsluha osobního počítače. Mnozí účastníci si tak na internetu poprvé zkusí například objednat a zaplatit nějaké zboží nebo se objednat na lékařské vyšetření. Vyhledají si, zarezervují a zaplatí např. vlak nebo autobus apod. Nejvíce užitečnými úkoly pro účastníky jsou především cvičení vyžadující práci s webovými formulářovými prvky, pro která máme připravené své vlastní webové stránky, takže jakékoliv úkony, které zde účastníci provedou, jsou pro ně v bezpečném prostředí.

Pokud máte o tyto kurzy zájem, přihlaste se na výše uvedené termíny nebo nám napište na naši emailovou adresu rekvalifikace@poc-sluzba.cz nebo zavolejte na naši recepci 585 226 388.

Rekvalifikační kurzy
e-Citizen, ECDL, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, Obsluha osobního počítače, Termíny kurzů, Základy obsluhy osobního počítače

Archivy

Na začátku března otevíráme kurz Základy podnikání
Administrativní kurzy – Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě

Další podobné články