Kurz Manažer projektu - kombinovaná forma

Kurz Manažer projektu – kombinovaná forma

Poprvé od roku 2003, tedy za dobu 15 let, kdy realizujeme pravidelně rekvalifikační kurz Manažera projektu v plně prezenční formě, jsme jej nyní realizovali v tzv. kombinované formě – částečně prezenční výuka a částečně distanční výuka. Kombinovaná forma výuky kurzu Manažer projektu znamená, že část kurzu probíhá prezenční formou a část samostudiem za podpory e-learningu. Tuto variantu našeho akreditovaného kurzu v rozsahu 80 výukových hodin prezenčně a 70 hodin distančně za podpory e-learningu jsme realizovali ve Valašském Meziříčí pro skupinu 10 matek na či po mateřské dovolené.

Kurz Manažer projektu - úspěšné absolventky
Kurz Manažer projektu – úspěšné absolventky

Některé klientky se zúčastnily vzdělávání po více opakovaných mateřských dovolených, takže po dlouhodobější odluce od pravidelných pracovních či sociálních návyků. I přes tento „handicap“ se s touto intenzivní formou vzdělávání, která vyžadovala vyšší míru osobního angažování, velice dobře vyrovnaly.

Kurz Manažer projektu – zkušenosti z realizace

Prostor na prezenční výuku byl oproti naší zvyklosti poloviční. Proto museli všichni tři lektoři přizpůsobit svůj výklad a zaměřit se tak na klíčové části témat. Žádné téma nebylo možné úplně vynechat nebo nějak podstatně redukovat. Profesní zkouška dle NSK je samozřejmě naprosto stejně náročná a neliší se dle způsobu přípravy. Zde jsme aplikovali zkušenosti naší lektorky Ing. Lenky Podmolíkové, MBA, která je mimo jiné také naším zástupcem autorizované osoby pro profesní zkoušky „Lektor dalšího vzdělávání“ a „Personalista„, která již několik let aplikuje komerční přístup k přípravě na uvedené profesní zkoušky právě touto intenzivní kombinovanou formou přípravy za významné podpory distanční části pomocí e-learningu.

Lektorům Ing. Leopoldu Podmolíkovi, MBA, Mgr. Markovi Ginterovi a Ing. Jaromíru Navrátilovi se podařilo namotivovat účastnice k samostudiu a k průběžné přípravě v rámci jednotlivých probíraných témat. I když složení účastnic bylo, jako vždy, velice pestré jak po profesní stránce, tak i po vzdělanostním zaměření. Kolektiv se podařilo stmelit a zaměřit jejich pozornost právě na zajímavá témata dle standardu NSK kurzu Manažer projektu.

Kurz Manažer projektu – úspěšnost kurzu

Díky výše uvedeným zkušenostem s přípravou na profesní zkoušky jsme i v rámci naší první aplikace tohoto intenzivního přístupu dosáhli velice pozitivního výsledku. Kurz Manažer projektu včetně jeho závěrečné profesní zkoušky úspěšně složilo celkem 9 účastnic.

Aktuální termíny jak kurzu Manažer projektu naleznete v tabulce níže.

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

 

rekvalifikace
e-learning, kombinovová forma, Manažer projektu, NSK, Rekvalifikace, Valašské Meziříčí

Archivy

Kurz Manažer projektu ve Valašském Meziříčí
Osvědčení profesní kvalifikace Manažera projektu 63-007-R

Další podobné články