Administrativní kurzy

Administrativní kurzy – Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě

V naší nabídce máme více kurzů, které jsou zaměřeny na administrativu – kurzy Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě. Tyto administrativní kurzy se mohou jevit dosti podobně, ale jedná se však o dva rozdílné kurzy. Kurz Pracovník v administrativě je zaměřený více na práci s vedením administrativy, obsluhou kancelářské techniky a práci s MS Office. Naproti tomu kurz Asistent/ka, sekretářka je více zaměřený na plánování a organizaci akcí pro nadřízeného, zajištění společenských akcí a orientaci v legislativních pravidlech atd.

Kurz Pracovník v administrativě

Jedná se o rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a vychází ze standardů Národní soustavy kvalifikací.  Kurz je zakončen profesní zkouškou kvalifikační úrovně EQF 3. Kurz je zaměřen více na administrativní činnost – tj. obsluhu běžné kancelářské techniky (kopírka, scanner, kroužkový vazač, laminátor, skartovačka, …). Zpracování nejčastější administrativní agendy – práce s korespondencí v papírové i elektronické podobě, vytvoření běžného dopisu, objednávky, reklamace, urgence, pozvánky a zápisu z porady, prezenční listiny u firemních akcí, oběžníků, atd.

Účastníci se také naučí využívat tabulkový kalkulátor (MS Excel) – zpracovat data do tabulky, použít běžné vzorce a funkce, vytvořit z hodnot v tabulce graf, atd. Dále se naučí připravit a upravit jednoduché prezentace v programu MS PowerPoint. Samozřejmostí je i práce s elektronickou poštou, internetem atd.

Obsahová náplň kurzu:

  • Vedení administrativy
  • Obsluha kancelářské techniky
  • Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Kurz Asistent/ka, Sekretář/ka

Stejně jako předchozí kurz, je i tento rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT a vychází ze standardů Národní soustavy kvalifikací. Kurz je zakončen profesní zkouškou kvalifikační úrovně EQF 4. Jak už je uvedeno v prvním odstavci, je tento kurz více zaměřen na uplatňování firemních procesů v praxi, orientaci v legislativních pravidlech, organizaci a plánování činností pro svého nadřízeného, atd. Proto musí mít asistentka dobré komunikační schopnosti a vystupování, musí umět dobře reprezentovat a orientovat se v nejrůznějších typech obchodních a společenských akcí. V rámci kurzu se účastníci procvičí v zásadách společenského chování a vystupování, v komunikačních dovednostech, naučí se jak správně návštěvám servírovat nápoje a pohoštění.

V části kurzu zaměřeného na administrativu se naučí základům řízení a organizace práce sekretariátu, naučí se samostatně zpracovat běžnou korespondenci, vyhotovit základní podnikové písemnosti, vytvořit zápis z porady. Seznámí se s prací a praktickým využitím datových schránek. Naučí se využívat MS Excel pro zpracování dat – tvorbu a úpravu tabulek, použití nejčastěji používaných vzorců a funkcí, tvorbu grafů atd. V neposlední řadě se také naučí využívat MS PowerPoint např. pro přípravu prezentace na poradu a nebo pro představení produktu firmy apod.

Obsahová náplň kurzu:

  • Vedení administrativy
  • Uplatňování firemních procesů
  • Komunikační dovednosti
  • Zásady společenského chování a vystupování
  • Orientaci v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními údaji
  • plánování a organizování své práce a práce nadřízeného
  • Orientace v ekonomických a právních pojmech související s prací v kanceláři.

Chcete se podívat, jak takový kurz probíhá? Podívejte se na naše video.

Termíny kurzu Asistent/ka, Sekretář/ka

24.10. - 02.12. 2024On-line80 hod.
Asistent/asistentka distanční výuka (on-line + e-learning) - odpolední výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Administrativa
Pozn: Výuka online prostředníctvím aplikace ZOOM 24.10., 31.10., 4.11., 6.11., 11.44., 13.11., 18.11., 20.11., 25.11. 27.11.2024 od 16:00 do 19:15 hod, zkoušky prezenčně v Olomouci 2. 12. 2024 od 9:00 hod
11 990 Kč

Pokud máte o tyto administrativní kurzy zájem, stačí se jen přihlásit. V současné době máme zatím vypsané termíny jen na kurz Asistent/ka, sekretářka. V případě zájmu pro více účastníků jsme schopni naplánovat i termín kurzu Pracovník v administrativě.

Pokud máte jakýkoliv dotaz k výše uvedeným kurzům, napište nám na náš email  rekvalifikace@poc-sluzba.cz nebo volejte na naši recepci 585 226 388.

 

 

 

 

Rekvalifikační kurzy
Administrativní kurzy, Administrativní pracovník, Asistent/ka, MS Office, Sekretář/ka

Archivy

Kurz obsluha osobního počítače
Kurz Personalista – nové termíny

Další podobné články