Administrativní kurzy

Administrativní kurzy – Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě

 1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
 2. Rekvalifikační kurzy
 3. Administrativní kurzy – Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě

V naší nabídce máme více kurzů, které jsou zaměřeny na administrativu – kurzy Asistent/ka, Sekretář/ka a Pracovník v administrativě. Tyto administrativní kurzy se mohou jevit dosti podobně, ale jedná se však o dva rozdílné kurzy. Kurz Pracovník v administrativě je zaměřený více na práci s vedením administrativy, obsluhou kancelářské techniky a práci s MS Office. Naproti tomu kurz Asistent/ka, sekretářka je více zaměřený na plánování a organizaci akcí pro nadřízeného, zajištění společenských akcí a orientaci v legislativních pravidlech atd.

Kurz Pracovník v administrativě

Jedná se o rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a vychází ze standardů Národní soustavy kvalifikací.  Kurz je zakončen profesní zkouškou kvalifikační úrovně EQF 3. Kurz je zaměřen více na administrativní činnost – tj. obsluhu běžné kancelářské techniky (kopírka, scanner, kroužkový vazač, laminátor, skartovačka, …). Zpracování nejčastější administrativní agendy – práce s korespondencí v papírové i elektronické podobě, vytvoření běžného dopisu, objednávky, reklamace, urgence, pozvánky a zápisu z porady, prezenční listiny u firemních akcí, oběžníků, atd.

Účastníci se také naučí využívat tabulkový kalkulátor (MS Excel) – zpracovat data do tabulky, použít běžné vzorce a funkce, vytvořit z hodnot v tabulce graf, atd. Dále se naučí připravit a upravit jednoduché prezentace v programu MS PowerPoint. Samozřejmostí je i práce s elektronickou poštou, internetem atd.

Obsahová náplň kurzu:

 • Vedení administrativy
 • Obsluha kancelářské techniky
 • Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Kurz Asistent/ka, Sekretář/ka

Stejně jako předchozí kurz, je i tento rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT a vychází ze standardů Národní soustavy kvalifikací. Kurz je zakončen profesní zkouškou kvalifikační úrovně EQF 4. Jak už je uvedeno v prvním odstavci, je tento kurz více zaměřen na uplatňování firemních procesů v praxi, orientaci v legislativních pravidlech, organizaci a plánování činností pro svého nadřízeného, atd. Proto musí mít asistentka dobré komunikační schopnosti a vystupování, musí umět dobře reprezentovat a orientovat se v nejrůznějších typech obchodních a společenských akcí. V rámci kurzu se účastníci procvičí v zásadách společenského chování a vystupování, v komunikačních dovednostech, naučí se jak správně návštěvám servírovat nápoje a pohoštění.

V části kurzu zaměřeného na administrativu se naučí základům řízení a organizace práce sekretariátu, naučí se samostatně zpracovat běžnou korespondenci, vyhotovit základní podnikové písemnosti, vytvořit zápis z porady. Seznámí se s prací a praktickým využitím datových schránek. Naučí se využívat MS Excel pro zpracování dat – tvorbu a úpravu tabulek, použití nejčastěji používaných vzorců a funkcí, tvorbu grafů atd. V neposlední řadě se také naučí využívat MS PowerPoint např. pro přípravu prezentace na poradu a nebo pro představení produktu firmy apod.

Obsahová náplň kurzu:

 • Vedení administrativy
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikační dovednosti
 • Zásady společenského chování a vystupování
 • Orientaci v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními údaji
 • plánování a organizování své práce a práce nadřízeného
 • Orientace v ekonomických a právních pojmech související s prací v kanceláři.

Chcete se podívat, jak takový kurz probíhá? Podívejte se na naše video.

Termíny kurzu Asistent/ka, Sekretář/ka

27.02. - 03.04. 2023On-line40 hod.
Asistent/ka, sekretář/ka (výuka on-line + distanční s e-learningem)
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Administrativa
Pozn: On-line výuka prostřednictvím ZOOM 2x týdně vždy od 16:00 do 19:15 hod. Distanční výuka prostřednictvím e-learningu. Termíny výuky: 27.2., 28.2., 6.3., 7.3., 15.3., 16.3., 20.3., 21.3., 27.3. a 28.3.2023. Profesní zkouška prezenčně v Olomouci - 3.4.2023
9 490 Kč

Pokud máte o tyto administrativní kurzy zájem, stačí se jen přihlásit. V současné době máme zatím vypsané termíny jen na kurz Asistent/ka, sekretářka. V případě zájmu pro více účastníků jsme schopni naplánovat i termín kurzu Pracovník v administrativě.

Pokud máte jakýkoliv dotaz k výše uvedeným kurzům, napište nám na náš email  rekvalifikace@poc-sluzba.cz nebo volejte na naši recepci 585 226 388.

 

 

 

 

Rekvalifikační kurzy
, , , ,

Archivy

Kurz obsluha osobního počítače
Kurz Personalista – nové termíny

Další podobné články