kurz základy podnikání

Na začátku března otevíráme kurz Základy podnikání

Na začátku března otevíráme kurz Základy podnikání ve Zlínském kraji, termíny kurzu máme vypsané do července 2018. Kurz je akreditovaný u MŠMT. Rozsah výuky je 150 hodin. Kurz vedou naši zkušení lektoři s dlouholetou praxí.

Kurz Základy podnikání

Cílem kurzu Základy podnikání  je seznámit začínající podnikatele nebo zájemce o podnikání s jejich právy a povinnostmi vůči státu, jednotlivým institucím (Finanční úřad, Živnostenský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, atd.) a vůči ostatním podnikatelským subjektům a zákazníkům.

Dále jsou uchazečům vysvětleny základy marketingu, psychologie prodeje a zvládání stresových situací při obchodním jednání. Na kurzu bude vysvětlena i problematika Time managementu. Dalším probíraným tématem na kurzu bude i empatické naslouchání – používání vhodných otázek a vytváření souladu v komunikaci. Na kurzu bude i praktické procvičování komunikačních dovedností. Účastníci kurzu se také naučí vypracovat svůj vlastní podnikatelský záměr, který následně u závěrečné zkoušky obhájí.

Do kurzu se může přihlásit každý, kdo má alespoň základní znalost obsluhy počítače. U závěrečné zkoušky dostane účastník závěrečný teoretický test. Dále bude u závěrečné zkoušky prezentace a obhajoba podnikatelského záměru. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení o rekvalifikaci.

Obsahová náplň kurzu

  • Poučení o BOZP
  • Legislativní rámec podnikání – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, pracovní právo, zákon o dani…
  • Ekonomika a účetnictví podnikatele
  • Výpočetní technika, práce s informačními zdroji
  • Marketing – základy marketingu, online marketing
  • Podnikatelský záměr
  • Základy komunikace – zvládání stresu při obchodním jednání, asertivní jednání, komunikační dovednosti při obchodním jednání,  neverbální komunikace, zásady efektivní komunikace, technika řeči a dýchání
  • Management času – základní principy Time managementu, Paretův princip, Stanovení priorit, Delegování povinností, Efektivní využívání pomůcek, Systematické plánování času, Umět říci „ne“, Rozhodnout se, které věci udělá někdo jiné lépe a rychleji, než my, Informovanost, Eliminovat rušivé vlivy, Vytvořit si  časové rezervy, Uspořádat své pracovní místo

Termíny kurzu Základy podnikání

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Pokud vás kurz Základy podnikání zaujal a chtěli byste se dozvědět další informace, neváhejte a napište nám na adresu  rekvalifikace@poc-sluzba.cz. Všechny kurzy od naší společnosti naleznete i na firemním webu centrum-vzdělávání.cz.

Rekvalifikační kurzy
MŠMT, Základy podnikání, Zlínský kraj

Archivy

Na začátku února otevíráme další běh kurzu „Lektor dalšího vzdělávání“
Kurz obsluha osobního počítače

Další podobné články