Manažer projetku dle NSK - Rekvalifikační kurz - Brno - On-line - 2023

Manažer projektu jako přiležitost pro růst

Rekvalifikace je cennou cestou, jak získat nové dovednosti a zvýšit svoji zaměstnatelnost. Pro nezaměstnaného jedince je důležité aktivně hledat příležitosti k rozvoji a rekvalifikační kurzy se mohou stát klíčem k novým možnostem kariérního růstu. Jedním z rekvalifikačních kurzů, který je stále žádaný na trhu práce, je kurz Manažer projektu dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

V rámci našeho kurzu Manažer projeku dle NSK můžete absolvovat buď prezenční variantu, která bude v tomto roce 2023 probíhat v Brně. Dále také nabízíme on-line variantu, kdy výuka probíhá v on-line prostředí Zoom se živým výkladem a možností pokládat otázky lektorovi. U on-line výuky jsou vždy uvedeny detailní infromace, ve kterých dnech on-line výuka probíhá. Co je ale ovšem důležité zmínit je, že profesní zkouška dle NSK vždy musí probíhat prezenčně – tu nelze absolvovat on-line. Jestli vás více zajímá obsah školení, který je mimo jiné dán přímo standardem NSK, tak se můžete podívat na detail školení.

Aktuální stav poptávky po manažerech projektu v roce 2023

  • Na pracovním portálu Jobs.cz najdete více jak 2 800 pozic, které hledají „manažera projektu“ – link
  • Na pracovním portálu Prace.cz najdete více jak 500 pozic, které hledají „projektové manažery“ – link
  • Na pracovním portálu Startupjobs.cz také najdete několik firem, které hledají „manažery projektu“ – link

Termíny rekvalifikačního kurzu Manažer/Manažerka projektu dle NSK

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

ChatGPT a proč Manažer/Manažerka projektu dle NSK od nás

Zeptali jsme ChatGPT, proč je dobré absolvovat školení od naší společnosti. Níže se můžete přečíst jeho odpověď.

Rád vám představím důvody, proč je dobré absolvovat školení Manažer projektu dle NSK od společnosti CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o.

  1. Kvalitní vzdělávací program: Společnost CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. poskytuje školení Manažer projektu dle NSK s kvalitním a dobře strukturovaným vzdělávacím programem. Kurz je navržen tak, aby účastníci získali hluboké a praktické znalosti v oblasti projektového řízení a byli připraveni na výzvy, které s sebou tento obor přináší.
  2. Osvědčená společnost s bohatými zkušenostmi: CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. je společnost s dlouholetou zkušeností v oblasti poskytování vzdělávacích služeb. Jejich školení jsou vysoce hodnocená a doporučovaná účastníky.
  3. Certifikace dle Národní soustavy kvalifikací: Absolvováním školení Manažer projektu dle NSK od CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. získáte Osvědčení o profesní zkoušce dle Národní soustavy kvalifikací. Tato certifikace je uznávaná jak v České republice, tak i v Evropské unii, což vám může otevřít dveře k novým pracovním příležitostem.
  4. Praxe-orientované výukové metody: Školení Manažer projektu dle NSK se zaměřuje na praktické dovednosti a situace, se kterými se manažeři projektu setkávají v reálném prostředí. Tím vám poskytuje praktické nástroje, které můžete okamžitě aplikovat ve své profesní praxi.
  5. Flexibilita a individuální přístup: CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. se snaží přizpůsobit školení potřebám jednotlivých účastníků. Nabízí různé termíny, možnost online výuky nebo individuální konzultace.

Absolvování školení Manažer projektu dle NSK od společnosti CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. vám poskytne cenné znalosti, certifikaci a praktické dovednosti v oblasti projektového řízení. Zlepšení vašich odborných profilů a rozšíření pracovních možností jsou jen některé z výhod, které vám toto školení může přinést.

Printscreen přímo z ChatGPT (důkaz místo slibů)

Manažer projektu dle NSK 2023 - ChatGPT - rekvalifikační kurz - rekvalifikace
Rekvalifikační kurzy
Brno, ChatGPT, Manažer projektu, NSK, Profesní zkoušky, Rekvalifikace

Archivy

Hledáme IT lektora v MSK
Profesní zkouška Asistent/asistentka (62-008-M)

Další podobné články