Profesní zkouška Asistent/asistentka (62-008-M)

Profesní zkouška Asistent/asistentka (62-008-M)

Asistentky stále hrají klíčovou roli v podnikovém prostředí, zajišťují plynulý chod kanceláře a poskytují podporu svým nadřízeným. Prokázat kvalifikované dovednosti je v dnešní konkurenční pracovní síle stále důležitější. Jedním z prostředků, jak takové dovednosti ověřit, jsou zkoušky profesní kvalifikace. V případě asistentů a asistentek se tyto zkoušky realizují v souladu se standardem Národní soustavy kvalifikací na úrovni 4 – podrobný obsah najdete na webu Národní kvalifikace. Jedná se o zkoušku na úrovni maturitní zkoušky, takže náročnost je poměrně dosti vysoká.

Zkoušky profesní kvalifikace pro asistentky mají za cíl ověřit, zda účastníci disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon této profese. Úspěšné absolvování těchto zkoušek poskytujících účastníkům důležité osvědčení, které může výrazně zvýšit jejich zaměstnanost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Zkoušky profesní kvalifikace pro asistentky jsou tak důležitým krokem k zajištění vysoké kvality profesionálních služeb v oblasti administrativy a asistenční práce. Tyto zkoušky poskytují standardizovanou měřítko pro hodnocení schopností a asistentů a pomáhají zaměstnavatelům a klientům identifikované kvalifikované profesionály, kteří jim mohou poskytnout nejlepší možnou podporu ve své pracovní sféře.

Co je obsahem profesní zkoušky?

Zkouška profesní kvalifikace pro asistentky na úrovni 4 je rozdělena do několika částí, které prokazují různé dovednosti a znalosti potřebné pro tuto profesi.

  • První část zkoušky se zaměřuje na teoretické znalosti. Účastníci jsou vyzváni k odpovězení na sérii otázek, které se objevují na různých tématech spojených s asistentskou prací. Patří sem například znalost firemního protokolu, základy obchodního práva, komunikační dovednosti a další relevantní témata.
  • Další část zkoušky se zaměřuje na praktické dovednosti. Účastníci musí demonstrovat své schopnosti ve vytváření dokumentů v programu Word, tvorbě tabulek a grafů v Excelu a vytváření prezentací v programu PowerPoint. Tato část zkoušky zahrnuje různé úkoly, jako například vytvoření formálního dopisu, zpracování zápisu z porady, sestavení tabulky s daty a tvorbu prezentace pro pracovní poradu.
  • Další část zkoušky se týká schopnosti plánování a organizace práce. Účastníci jsou vyzváni k naplánování pracovních povinností šéfa na následující dva týdny. Tato část zkoušky má schopnost účastnit se úkolů efektivně plánovat čas a zdroje, koordinovat a prioritizovat v souladu s potřebami organizace.
  • V ústní části zkoušky jsou prověřovány komunikační dovednosti účastníka, organizace práce na sekretariátu, péče o návštěvy a schopnost organizovat společenské akce. Účastníci musí předvést schopnost efektivní komunikace, zvládání stresu a řešení problémů, které se mohou vyskytnout v každodenní praxi asistentů.

A co přípravný kurz k profesní zkoušce?

K dnešnímu dni máme již několik desítek absolventů profesní zkoušky Asistent/asistentka, kteří prošli některou z variant přípravného kurzu. V současné době je jednou z možností připravit se formou samostudia za pomocí našeho e-learningového kurzu. Další možností je absolvovat kombinovanou formu online kurzu, kdy je výuka v rozsahu 40 hodin vedena online „na živo“ s lektorem a zbývajících 40 hodin je formou samostudia za pomoci e-learningu. Účastníci z Moravskoslezkého kraje mají možnost absovovat tento kurz včetně praxe na vybraných pracovištích.

Jak se přihlásit?

Jednoduše – pokud máte zájem o kombinovanou online výuku, pak si stačí vybrat některý z vypsaných termínů. Pokud budete mít zájem o e-learning, pak nám napište na info@poc-sluzba.cz

Termíny kurzu – Asistent/asistentka distanční výuka (on-line + e-learning)

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.
Profesní zkoušky, Rekvalifikační kurzy
Asistent/ka, Dle NSK, e-learning, kombinovová forma, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, Profesní zkoušky, Rekvalifikace

Archivy

Manažer projektu jako přiležitost pro růst
A máme tu podzimní kurz pro Grafiky!

Další podobné články