Kurzy vhodné pro Výzvu 43 a 60

Manažerské kurzy jsou vhodné pro Výzvy 043 a 060

Už i Vy chystáte seznam školení v rámci realizace projektu Výzvy 43 či 60 a zvažujete jakým obsahem či formou školení své kolegy zaujmete?

Byli jsme již osloveni řadou úspěšných žadatelů, abychom jim vybrali a blíže specifikovali z naší široké nabídky školení a kurzů témata atraktivních a moderních školení vhodných pro Výzvy 43 a 60, které budou nové svým obsahem a atraktivní svou formou/metodou výuky pro jejich zaměstnance právě teď v době přicházející vlny zvyšujících se požadavků hlavně v oblasti „DIGITÁLNÍCH“ kompetencích zaměstnanců (viz Průmysl 4.0).

Kurzy vhodné pro Výzvu 43 a 60

Na základě těchto konzultací jsme sestavili naši nabídku, kterou bychom rádi nabídli všem případným zájemcům.

Zástupci zaměstnavatelů se shodli, že chtějí preferovat kompaktní nabídku tak, aby v rámci jednoho tematického zaměření mohl jeden účastník (zaměstnanec) splnit bagatelní podporu. Proto ve většině typů školení najdete sadu navazujících kurzů, jejichž absolvováním účastník v součtu absolvuje minimálně 40 hodin školení.

Dalším smysluplným požadavkem je směřování kurzů v rámci jednoho typu k uznávanému certifikátu. A to buď mezinárodně či alespoň národně platné osvědčení. Tato podmínka je splněna převážně v typu školení „Měkkých a manažerských dovedností“, kde jsou kurzy seskupeny jako přípravné kurzy pro složení profesních zkoušek v souladu s NSK. Např. Manažer projektu, Personalista, Asistentka/sekretářka, Lektor dalšího vzdělávání,… Naši lektoři a zkoušející mají více jak 60 autorizací od MŠMT ČR, MPSV ČR, MPO ČR,…

Můžete se podívat i na popis seminářů a workshopuzde.

Do nabídky jsme doplnili i aktuální kurzy problematiky, která pálí většinu zaměstnavatelů. Tou je spolupráce více generací na pracovišti a mezigenerační vztahy na pracovišti. Celá oblast školení Age Managementu postihuje a napomáhá řešit právě tyto problémy. V našich řadách máme lektory s mezinárodní autorizací a také naše firma je držitelem této autorizace.

ECDL – Digitální gramotnost

Mezinárodně platné osvědčení také mohou získat absolventi našich kurzů v oblasti Obecných IT, kde máme širokou nabídku kurzů. Naši lektoři a testeři mají širokou platformu certifikací ECDL všech stupňů (ECDL Core, ECDL Advanced a ECDL Expert).

Digitální marketing

U dalšího velmi žádaného typu školení v oblasti Digitálního marketingu připravujeme dokonce možnost získání mezinárodně platného osvědčení. Více o kurzech digitálního marketingu se dozvíte na specializovaném webu digitalni-marketer.cz.

Uvedený výběr kurzů a školení z naší nabídky není úplným výčtem všech vhodných kurzů pro uplatnění v rámci realizace Výzev 43 a 60, ale byl připraven v rámci konzultace s několika firmami dle jejich požadavků.

Se zástupci firem jsme si potvrdili jejich zájem o atraktivitu a aktuálnost školení a kurzů, které budou směřovat jako příprava na složení buď národně či mezinárodně platnou zkoušku a tím získání odpovídajícího certifikátu či osvědčení.

Konkrétní kalkulace pro Vámi požadované kurzy a i případné profesní či mezinárodně platné zkoušky Vám rádi připravíme na míru, na základě Vaší konkrétní specifikace obsahu a počtu účastníků jednotlivých typů školení.

Kompletní připravená nabídka školení pro Výzvy 43 a 60 je ke ke stažení ZDE.

Ostatní
Digitální marketing, ECDL, Výzva 043, Výzva 060

Archivy

Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží
Praktické použití funkce VYHLEDAT v aplikaci MS Excel

Další podobné články