kurz Lektor dalšího vzdělávání

Na začátku února otevíráme další běh kurzu „Lektor dalšího vzdělávání“

Na začátku února otevíráme v Brně další kurz Lektor dalšího vzdělávání.  Vzhledem k vysoké oblíbenosti tohoto kurzu, jsme vypsali další termíny na celé první pololetí až do července. Jedná se o kurz, který má akreditaci MŠMT a je realizován v souladu s Národní soustavou kvalifikací. Kurz patří mezi tzv. profesní kurzy, takže je standardně zakončen profesní zkouškou dle standardu NSK. Kurz vede zkušená lektorka s dlouholetou praxí ve vzdělávání dospělých Ing. Lenka Podmolíková, která je současně i krajskou ředitelkou pro Jihomoravský kraj.

Akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání

Kurz je realizován v tzv. kombinované podobě, tj. 40 hodin prezenční výuky a 60 hodin distanční výuky formou samostudia pomocí e-learningu. Obsah kurzu je dán hodnotícím standardem zveřejněném v registru Národních soustavy kvalifikací. Přihlásit se do kurzu může kdokoliv, kdo má min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Kurz je určen pro začínající i stávající lektory vzdělávání dospělých, kteří pracují jako samostatní lektoři nebo pro vzdělávací společnost nebo agenturu, případně jako interní lektoři ve firmách.  Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace, takže úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o profesní zkoušce (úroveň EQ7, což odpovídá VŠ zkoušce) a dále pak i Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Celý kurz je koncipován jako postupná příprava ke zkoušce. Takže v průběhu kurzu si každý účastník zpracuje svůj vzdělávací projekt od identifikace cílové skupiny, nastavení vstupních požadavků, vydefinování vzdělávacích cílů a kompetencí, přes zpracování tématického plánu až po podrobný učební plán. Současně si připraví také podklady pro evaluaci vzdělávacího programu a ukázku vlastní výuky tak, aby prokázal nejen své lektorské a prezentační schopnosti a dovednosti, ale i schopnost zajistit ve výuce interaktivitu s účastníky vzdělávání, tj. ukázal, jak umí do výuky zapojit i účastníky školení.

Účastnící obdrží nejen speciální výukové materiály k jednotlivým tématům, ale také celou řadu pomocných materiálů ke zpracování vlastního vzdělávacího projektu. V průběhu kurzu klademe velký důraz především na vzájemnou interakci mezi lektorkou a účastníky. Při zpracování podkladů ke zkoušce mají účastníci možnost probrat své postupy jak v průběhu prezenční části výuky, tak i v rámci distanční části a to především formou mailového kontaktu – připomínkování a zpětnou vazbou k vlastnímu vzdělávacímu projektu.

Součástí výuky jsou i ukázky, principy a použití nejrůznějších aktivizační metod vzdělávání dospělých podle specifikace a zaměření lektorů s ohledem na jejich specializaci (odbornost). Jedná se o různé didaktické hry, diskuzní metody, situační metody a inscenační metody. Ve výuce si mohou účastníci prakticky vyzkoušet i některé didaktické pomůcky atd.

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účin vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Jak probíhá zkouška a kdo zkouší?

 • Zkouška probíhá před 2 člennou komisí zástupců autorizované osoby což je Ing. Leopold Podmolík (ředitel společnosti) a Ing. Lenka Podmolíková.
 • Zkouška probíhá formou obhajoby vzdělávacího projektu – toho, který si účastníci připraví v průběhu kurzu – včetně ukázky vlastní výuky.

Termíny školení Lektor dalšího vzdělávání

20.09. - 25.10. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč

Profil absolventa

 • Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopný vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost.
 • Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci.
 • Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky.
 • Absolvent získá také znalosti a dovednosti v oblasti verbální a neverbální komunikace, zlepší svůj projev, bude umět řešit problémy ve výuce a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů.

Kdo jsou absolventi našeho kurzu?

Jsou to lektoři, kteří pracují jako samostatní lektoři, lektoři ve vzdělávacích institucích i interní lektoři. Profesní škála našich absolventů je skutečně široká – jedná se např. o jazykové lektory (angličtina, němčina, francouzština, čínština, vietnamština), IT lektoři, lektoři zaměření na obchodní a prezentační dovednosti, lektoři finanční gramotnosti, instruktoři potápění, lyžařští instruktoři, učitelé v autoškole, lektoři v bezpečnostních agenturách atd.

Pokud Vás kurz Lektor dalšího vzdělávání zaujal a chtěli byste se dozvědět další informace, neváhejte a napište nám na adresu  rekvalifikace@poc-sluzba.cz.

Rekvalifikační kurzy
Lektor dalšího vzdělávání, Vzdělávání dospělých

Archivy

Kurz projektový manažer v Únoru 2018
Na začátku března otevíráme kurz Základy podnikání

Další podobné články