Manažer projektu - profesní zkoušky - duben 2019

Profesní zkoušky Manažera projektu – duben 2019

Úvodní poučení k profesní zkoušce
Úvodní poučení k profesní zkoušce

Dne 15. a 16.4.2019 proběhly v Brně další profesní zkoušky Manažera projektu dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V tomto termínu absolvovalo profesní zkoušky celkem 9 účastníků. Na zkoušky byli připravování v rámci akreditovaného kurzu v rozsahu 150 hodin, tj. 19 výukových dnů.

Vzhledem k tomu, že nabízíme více forem a typů přípravných kurzů, zmíníme se o nich v závěru tohoto článku. Tyto typy kurzů jsou tak přizpůsobeny různým skupinám zájemců o získání kvalifikace v projektovém řízení.

Složení profesní zkoušky

V souladu s podmínkami realizace profesních zkoušek , po tzv. ztotožnění účastníků, proběhlo losování pořadového čísla zkoušecí baterie. To jest jedné z 20 zkouškových baterií. Každá se skládá ze sady testových „teoretických“ otázek, dále pak případových studií a na závěr také ústních otázek.

Délka trvání profesní zkoušky

Dle Hodnotícího standardu NSK se celková profesní zkouška realizuje v rozsahu 3-4 hodin. Myšleno 60 minutovými hodinami, tzn. 180 až 240 minut.

Výsledky profesní zkoušky

Losování čísla zkušební baterie
Losování čísla zkušební baterie

V tomto jarním běhu v Brně byla spíše menší cílová skupina o velikosti 9 účastníků. V minulém podzimním běhu 2018 jsme měli podstatně početnější skupinu (celkem 17 účastníků). Ač se jednalo o malou skupina 9 účastníků, byla složena z velice heterogenní (různorodých) studentů. Bylo zde několik téměř absolventů bez praxe až po řadu velice zkušených účastníků z kategorie 50+. Řada z nich již na manažerských pozicích již dříve pracovala.

Převažujícím důvodem u již zkušených manažerů bylo i jejich očekávání získat ucelenou znalost v této oblasti a své praktické tzv. empirické zkušenosti a návyky podpořit i teoretickými znalostmi a dovednostmi. V neposlední řadě se zvyšuje i zájem o uznávaný doklad o kvalifikaci Potvrzení i složení profesní zkoušky.

Další termín akreditovaného kurzu Manažer projektu v 2019

07.10. - 08.11. 2024Brno 150 hod.
Manažer/manažerka projektu dle NSK
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Management
29 990 Kč

V minulém roce jsme rozšířili variabilní nabídku Přípravných kurzů k Profesní zkoušce na Manažera projektu. Nejen o kombinovanou formu s e-learningem, ale i o intenzivní 6 denní kurz. V současné době tak nabízíme plnou škálu přípravných kurzů.

Přípravné kurzy na zkoušky:

  • Akreditovaný (rekvalifikační) kurz v rozsahu 19 výukových dnů, 150 výukových hodin (plně prezenčně) – určen převážně pro rekvalifikace přes Úřady práce pro nezaměstnané,…
  • Kombinovaný (akreditovaný) kurz v rozsahu 9 výukových dnů, 72 výukových hodin prezenčně a 78 hodin e-learningem – určen převážně pro časově zaneprázdněné,…
  • Přípravný (intenzivní) kurz ke zkoušce v rozsahu 6 výukových dnů, 48 výukových hodin – určen pro velmi zaneprázdněné převážně zaměstnance, kteří si v rámci firemního vzdělávání zvyšují svoji kvalifikaci,…
Ostatní, rekvalifikace
Brno, Manažer projektu, Zkoušky NSK

Archivy

Školení WordPress web
Pozvánka na Základy obsluhy PC

Další podobné články