Víte co je to E-Citizen - ECDL - ICDL

Víte co je to E-Citizen?

Již před nějákou dobou – v roce 2017 – jsme v České republice realizovali pilotní ověřování motivačního programu E-Citizen v rámci konceptu ECDL/ICDL. Jednalo se o ověřování v rámci našich projektů Age management v praxi – Nová kariéra po padesátce, Nová kariéra – S Večernicí i po 50 a Projekt „Do práce po padesátce II“.

Co je to vlastně E-Citizen?

Nejdříve bychom si mohli říci co vlastně je E-Citizen. Jedná se o část v rámci mezinárodního konceptu ECDL resp. ICDL, kde je zařazen na „nejnižší“ úroveň a také je narozdíl od ostaních částí ECDL/ICDL označován jako motivační program pro digitální začlenování – tzn. nejedená se o digitální gramotnost jako v případě ostatních „vyšších“ modulů ECDL Core nebo „nejvyšších“ ECDL Advanced.

E-Citizen

Takže jak už jsme naznačili, jedná se o velmi speciální modul, který nemá za cíl naučit/ověřit/pro-zkoušet v digitální gramotnosti, ale spíše motivovat a pomoci digitálně vyloučeným občanům dostat se „zpátky do hry“. Což určitě v dnešní „on-line“ době je ještě důležitější nežli v roce 2017, kdy probíhalo toto první pilotní ověření motivačního programu.

Cílem E-Citizen je pomoci uživatelům orientovat se v typických životních údalostech, které probíhají v digitální světe. Jako například vyhledat informace na stránkách úřadů nebo si zaplatit on-line nákup pomocí kreditní karty a podobně. Takže místo „klasického“ učení základu práce s PC a následně s internetem, zde probíhá učení na základě „scénář“ ze života. A na základě typizovaných 7 životních událostí uživatelé dostanou potřebnou sebejistotu a také znalosti, které jim pomohou jednodušeji žít v digitální době.

E-Citizen v rámci ECDL konceptu
E-Citizen v rámci konceptu ECDL / ICDL
Zdroj: https://www.ecdl.cz/

Jak probíhalo pilotní ověřování motivačního programu E-Citizen?

Projekty probíhali v Jihomoravském a Olomouckém kraji s účastníky, kterým bylo více jak 50 let. Jednalo se o desítky účastníků v každém kraji, kteří prošli tímto motivačním program se zaměřením na získání nových znalosti v oblasti digitílních technologií, ale hlavně ztracení strachu a získání seběvědomí pro práci na internetu. Ucelenou zprávu ohledně pilotního ověřování, které jsme realizovali, si můžete přečíst v PDF dokumentu u ředitele pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI – Ing. Jiří Chábera, MBA. Možná jen vypícheme krátké hodnocení našeho kolegy lektora Mgr. Komínka.

Program e-Citizen přináší mezi vzdělávací produkty zaměřené na digitální technologie „svěží vítr“ v tom ohledu, že je zaměřený prakticky na nejčastěji potřebné činnosti, jako je vyhledávání informací na internetu, používání e-mailové pošty, online nakupování nebo využívání dalších jednoduchých online služeb. Je to šance pro ty, které tyto novodobé výdobytky z různých důvodů prozatím míjely, jak odstranit svůj digitální handicap.

Mgr. Zdeněk Komínek

Ostatní
Digitální gramotnost, digitální začlenování, e-Citizen, ECDL, ICDL

Archivy

On-line rekvalifikace – lze či nelze?
Staňte se tvůrcem webových stránek

Další podobné články