Excel- Hromadné úpravy hodnot

Excel: Hromadné úpravy hodnot

Dnes tu máme další článek ze seriálu článků týkajících se práce s kancelářským balíkem Microsoft Office. Opět se společně podíváme do Excelu, tentokrát na situaci, kdy pracujeme s rozsáhlou tabulkou a potřebujeme hromadně upravit hodnoty ve více buňkách najednou – například pan ředitel se rozhodl zvýšit od ledna plat všem zaměstnancům o 15 %, tzn. je potřeba všechny hodnoty vynásobit stejným číslem.

Podívejme se společně na jedno elegantní a rychlé řešení této situace na následujícím praktickém příkladu.

Příklad použití příkazu Vložit jinak

V pracovním sešitě Excelu máme tabulku naplněnou daty a potřebujeme všechny hodnoty v tabulce navýšit o 15 %.

Naše vychytávka spočívá v tom, že pomocí příkazu Vložit jinak všechny hodnoty vynásobíme číslem 1,15 (v naší tabulce se tak poté dostaneme na 115 % původní hodnoty).

Hromadná úprava hodnot
Hromadná úprava hodnot- ukázková tabulka hodnot

Řešení situace

Hromadná úprava hodnot
Hromadná úprava hodnot – funkce Vložit jinak
  1. Použijeme jednu pomocnou (prázdnou) buňku a do ní zapíšeme číslo, kterým chceme rozsah vynásobit (v našem případě jsme do buňky buňku K1 zapsali číslo 1,15).
  2. Nastavíme buňku K1 jako aktivní.
  3. Buňku zkopírujeme (Ctrl+C).
  4. Vybereme myší oblast dat, kde chceme násobit (v našem případě A1:H12).
  5. Přejdeme na příkaz Vložit jinak (pod pravým tlačítkem myši nebo na kartě Domů).
  6. Objeví se dialogové okno, kde v části Operace vybereme operaci Násobit.
  7. Potvrdíme tlačítkem OK a hodnoty v tabulce se navýší.

Co se stalo? Hodnoty v naší oblasti A1:H12 byly vynásobeny hodnotou v buňce K1 a následně data byla vložena do stejné oblasti.

Obdobným způsobem můžeme přičítat, odečítat nebo dělit hodnoty v tabulkách, dokonce na více listech najednou.

Hromadná úprava hodnot
Hromadná úprava hodnot – nastavení funkce vložit jinak

Pokud Vás tato problematika zajímá více, můžete se přihlásit do rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače- Word, Excel, Powerpoint nebo na firemní kurz MS Excelstředně pokročilí/pokročilí, kde se obdobná témata probírají. Tento článek obsahuje jen základní informace, v kurzu jsou pak probírány reálné příklady z firemní praxe. Ukážeme Vám, jak zrychlit Vaši práci v Excelu pomocí jednoduchých efektivních vychytávek.

Aktuální termíny kurzů

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Autorka článku: Ing. Monika Kochaníčková

Tipy a triky
Hromadné úpravy hodnot, MS Excel, příkaz Vložit jinak

Archivy

Projektový manažer dle NSK v Brně – Červen 2017
Termíny rekvalifikačních kurzů na rok 2018

Další podobné články