Přípravný manažerský kurz na profesní zkoušky dle NSK v Jičíně

„Přípravný“ manažerský kurz na profesní zkoušku

Pilotně jsme odzkoušeli nový „přípravný“ manažerský kurz na profesní zkoušku Manažer projektu (kód 63-007-R), který jsme realizovali intenzivní formou v rozsahu 6 výukových dnů pro účastníky v Jičíně.

S formou akreditovaného kurzu v požadovaném rozsahu 150 výukových hodin, který je běžný pro rekvalifikace organizované převážně Úřady práce ČR máme již více jak 15-ti leté zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se objevují stále častěji požadavky z firemní či státní sféry jako firemní vzdělávání (Manažerský kurz), kde se Osvědčení o profesní zkoušce více a více „zabydluje“, ale není možné se přípravě na zkoušku věnovat (uvolnit z práce) na celý rozsah 19 výukových dní. Připravili jsme intenzivní 6 denní tzv.“přípravný“ manažerský kurz na profesní zkoušku Manažer projektu(kod 63-007-R).

Bližší informace o „6-ti denním přípravném kurzu na profesní zkoušku Manažera projektu“ najdete na tomto odkazu.

Rozpis 6-ti denního „přípravného“ manažerského kurzu

Výukový
den
Rozpis témat po výukových dnechPočet hodin
tématu
1.
Řízení integrace projektu8
2.Řízení integrace projektu
Řízení rozsahu projektu
2
6
3.Řízení časového rámce projektu
Finanční řízení projektu
5
3
4.Finanční řízení projektu
Řízení jakosti projektu
5
3
5.Řízení rizik projektu
Řízení změn v projektu
6
2
6.Řízení zdrojů projektu
Řízení informací a dokumentace v projektu
6
2

Vyhodnocení pilotního běhu

Přípravný manažerský kurz na profesní zkoušky dle NSK v Jičíně
Závěrečný den manažerského kurzu v Jičině

V rámci pilotního našeho běhu v Jičíně se zúčastnilo celkem 14 účastníků školení. Převážně manažerů, vedoucích odborů magistrátu a ředitelů školských institucí realizující různé typy Evropských projektů. Protože tento manažerský kurz byl náročný, tak se vyžadovala intenzivní a aktivní účast jak na školení tak i v přípravě před profesní zkouškou. Tato zkouška proběhla ve dvou dnech 29. a 30. května tohoto roku. Zkoušku úspěšně složilo celkem 12 účastníků, což můžeme hodnotit jako standardní – průměrný výsledek úspěšnosti celého jak „přípravného“ manažerského kurzu, tak hlavně procesu profesní zkoušky.

Můžeme tedy shrnout zkušenosti z pilotního běhu jako reálný vzdělávací program ve formě 6 denní výukové prezenční formě, který vede ke stejným výsledků, tj. dostatečné přípravě na složení profesní zkoušky dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Tento intenzivní 6 denní vzdělávací program je tedy vhodný pro zaměstnané pracovníky a je uplatnitelný v sféře firemního vzdělávání (Manažerský kurz) a bonusem navíc je možnost získat Osvědčení o profesní zkoušce jako prokázání kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Ostatní
Manažer projektu, Manažerský kurz, Národní soustava kvalifikací, Profesní zkouška, Zkoušky NSK

Archivy

Pozvánka na Základy obsluhy PC
Řízení změn – change management

Další podobné články