Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží

Projektové řízení, realizace a vedení projektů je v poslední době opět velmi aktuální. V současné době je toto téma ještě aktuálnější, neboť v loňském roce již započalo intenzivní čerpání prostředků EU v rámci programovacího období 2014 – 2020, ve kterém byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. EU nabízí možnost čerpání dotací především k  podpoře hospodářského růstu a snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi regiony (tzv. politika soudržnosti). Po úvodním rozdělování peněz je nejvyšší čas projekty odborně zahájit a úspěšně řídit.

Jde tedy o velký balík peněz, který bude postupně čerpán, ale který musí také někdo obhospodařovat, někdo musí plánovat, řídit a kontrolovat vlastní projektové aktivity. A tady je dost značný prostor pro nové pracovníky s odpovídající „kvalifikací“. Jaká je ona „odpovídající kvalifikace“ na plánování, řízení a kontrolu projektů? Specializační studium tohoto druhu není, a tak nejvyšším možným vzděláním je absolvování rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R).zahájení jarního běhu -

A následným složením zkoušky před 2 autorizovanými osobami. Úroveň „obtížnosti“ je nastavena standardem NSK (Národní soustava kvalifikací) na stupeň 6 (ze škály 8 stupňů EQF). O tom, že se nejedná o jednoduchou zkoušku svědčí i to, že pouze 12 firem v České republice zaměstnává autorizované osoby oprávněné k ověřování znalostí v oblasti Manažera projektu.

Kde a kdy můžete daný kurz a zkoušku absolvovat?

Jednou z osvědčených variant je nabídka kurzů Počítačové služby s.r.o. v Brně, kde aktuálně zahajujeme tento rekvalifikační kurz 6.2.2017. Počítačová služba s.r.o. se projektovému řízení věnuje již dlouhodobě, a to jak v oblasti teorie a výuky kurzu Manažer projektu, tak i prakticky při řízení a realizaci vlastních několika desítek projektů, aktuálně z Operačního programu zaměstnanost.

Závěrečné Profesní zkoušky dle standardu NSK jsou plánovány v Brně na 9. a 10. 3. 2017.

V rámci výše uvedeného rekvalifikačního kurzu Manažer projektu se dozvíte základní teorie z projektového řízení, osvojíte si techniky projektového řízení a budete prakticky zpracovávat projektové dokumenty, s kterými se setkáváme při vlastní realizaci projektů. To vše je doplněno spoustou praktických poznatků z vlastní realizace projektů, která je nenahraditelná. Po absolvování kurzu Manažer projektu můžete pracovat na samotné pozici Manažer projektu nebo na jakékoliv řídící – manažerské pozici, kde se běžně s prvky projektového přístupu setkáváme. S nově nabitými vědomostmi a dovednostmi můžete úspěšně plánovat a řídit i vlastní projekty.

Máte dotaz, nebo se chcete přihlásit? Napište nám!

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Nezařazené
Brno, Jaro 2017, NSK, Rekvalifikace

Archivy

Software pro řízení projektů
Zahájení jarního běhu Rekvalifikačního kurzu Manažer projektu (kód: 63-007-R) se blíží

Další podobné články