Rekvalifikační kurzy za rok 2017

Rekvalifikační kurzy za rok 2017

V dnešním článku na téma Rekvalifikační kurzy v roce 2017, vám přinášíme přehled námi realizovaných rekvalifikačních kurzů za rok 2017. V loňském roce bylo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zařazeno do rekvalifikačních kurzů v rámci celé České republiky 11 117 osob. Na stránkách MPSV najdete soubory ke stažení s  celkovou statistikou osob, které byli zařazeni do rekvalifikačních kurzů.

Rekvalifikační kurzy za rok 2017

Naše firma pořádá rekvalifikační kurzy pro Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj. Nejvíc pořádaných rekvalifikačních kurzů v roce 2017 jsme měli ve Zlínském kraji, kde jsme podpořili největší množství osob. Naše společnost v loňském roce rekvalifikovala prostřednictvím kurzů celkem 932 osob z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Více jak polovina uskutečněných kurzů pak patřila mezi tzv. „profesní kurzy„, jejichž obsah je dán příslušným kvalifikačním standardem dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Úspěšní absolventi tak získají nejen doklad o absolvování kurzu, ale především Osvědčení o profesní zkoušce, na základě kterého pak mohou u vybraných typů požádat o vydání Živnostenského oprávnění – např. se jedná o profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Olomoucký kraj

Naše společnost sídlí v olomouckém kraji, a pod tuto oblast spadá i oblast Čech, kde realizujeme také rekvalifikační kurzy. V Olomouckém kraji bylo zařazeno dle statistiky MPSV do rekvalifikací 244 osob. Naše firma prostřednictvím rekvalifikačních kurzů  podpořila 217 lidí převážně z Olomouckého kraje ale také i z oblasti Čech. Nejnavštěvovanějším kurzem v Olomouckém kraji byl kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji bylo dle statistiky z MPSV zařazeno do rekvalifikačních kurzů 1 159 osob. Z uvedených čísel vyplývá, že naše firma měla v tomto kraji podíl 46% pořádaných kurzů ve Zlínském kraji. Zrealizovali jsme 55 rekvalifikačních kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 535 osob. Mezi nejpočetnější kurzy v tomto kraji patřily kurzy Obsluha osobního počítače a kurz Mzdové účetnictví.

Jihomoravský kraj

V rámci Jihomoravského kraje bylo dle statistiky MPSV zařazeno do rekvalifikací 1 331 osob. Naše zastoupení v rekvalifikačních kurzech v tomto kraji bylo 13,5%. Celkem jsme zde zrealizovali 26 kurzů 10 různých typů (většinou profesních dle NSK), kterých se zúčastnilo celkem 180 osob. V jihomoravském kraji nejvíce účastníků absolvovalo kurz Manažer projektu (48 absolventů) a kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (40 absolventů).

[table id=2 /]

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

Termíny rekvalifikačních kurzů na rok 2018

Pokud máte zájem o rekvalifikační kurzy v tomto roce, pak přehled všech termínů rekvalifikačních kurzů na rok 2018 naleznete na naší stránce, v záložce termíny kurzů. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně rekvalifikačních kurzů, napište nám na náš email:  rekvalifikace@poc-sluzba.cz

Rekvalifikační kurzy
Chůva do zahájení povinné školní docházky, Manažer projektu, Mzdové účetnictví, Obsluha osobního počítače, Rekvalifikace

Archivy

Další videa našich kurzů
Kurz projektový manažer v Únoru 2018

Další podobné články