Moje rekvalifikace - lektor dalšího vzdělávání jako rekvalifikace

Lektor dalšího vzdělávání jako rekvalifikace

Vzdělávání bylo, je a bude vždy velmi důležitou součástí našeho života – a to ať již chceme nebo ne. Posledních pár měsíců nám všem ukázalo, jak stačí málo a naše „jistoty“ se promění na „změny“. Abychom se mohli změnám přizpůsobit, připadně je sami inicializovat, je důležité mít znalosti a ty pak pomocí vzdělávacího procesu doplnit a změnit na dovednosti. Dnes více jak kdy dříve, je celoživotní vzdělávání nutností bez ohledu na dosažený stupeň a úroveň našeho formálního vzdělávání.

Proč „Lektor dalšího vzdělávání“?

Mohli bychom jednoduše odpovědět – „Protože proto.“ Ale ono to tak jednoduché není. Spousta z nás má bohaté zkušenosti, znalosti a dovednosti v oboru, ve kterém se pohybujeme. V okamžiku, kdy je potřeba tyto znalosti a dovedosti předat někomu dalšímu, už může nastat problém. Ne každý odborník je schopen předat své znalosti a dovednosti – naučit to někoho jiného. A o tom náš kurz je. Naučit i odborníky ve svém oboru „učit„.

Vzdělávání dospělých má přece jen svá specifika a není to totéž učit děti a dospělé. Liší se nejen používané výukové metody a techniky, ale svoji roli hrají i zkušenosti a zvyklosti dospěláků a také někdy i jejich věk.

Kdo jsou naši absolventi?

Absolventi našeho kurzu jsou z nejrůznějších odvětví a profesí. Našli byste zde odborníky z oblasti IT, zdravotnictví, učitele v autoškole, sportovní trenéry, kosmetičky, maséry, příslušníky Policie ČR a Armády ČR, úředníky, švadleny, pracovníky z oblasti sociálních služeb, … a celou řadu dalších profesí.

Co se na kurzu naučíte?

Obsah kurzu odpovídá standardu a požadavkům profesní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání. Současně jeho obsah doplňujeme a aktualizujeme podle měnících se požadavků na vzdělávání. Takže co se naučíte:

 • Orientovat se základní terminologii v oblasti andragogiky.
 • Postupně si zpracujete vlastní kompletní vzdělávací projekt ke zkoušce:
  • Popsat obsah vzdělávacího projektu
  • Naučíte se jak zjistit a ověřit vstupní kompetence a vzdělávací potřeby účastníků
  • Určit si vzdělávací cíle s využitím vhodné taxonomie včetně přiřazení relevantních kompetencí
  • Používat didaktické principy a zásady při tvorbě vzdělávacíhi obsahu i při vlastní výuce
  • Sestavit obsah a strukturu svého vzdělávacího projektu
  • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénaře včetně stanovení dílčích (tématických) vzdělávacích cílů, metod výuky, ověření dosažení vzdělávacího cíle, …
  • Nastavit si hodnocení účinnosti vzdělávacího programu včetně dosažení stanovených vzdělávacích cílů
  • Připravit si výukové materiály, prezentaci pro ukázku výuky a samostatnou a skupinovou práci pro účastníky vzdělávání

A co máme nového?

Jak už jsme uvedli výše, neustále obsah kurzu doplňujeme a aktualizujeme. V posledních měsících jsme učili převážně on-line a tyto naše zkušenosti jsme také zařadili do obsahu kurzu. Naučíte se, jak si připravit jak prezenční, tak i on-line výuku. Jaká jsou pravidla pro distanční a kombinované vzdělávání. Naučíte se učit a jak to naučit i účastníky vašeho vzdělávacího programu – metody a techniky Efektivního vzdělávání.

Jak můžete využít e-learningový portál

Kurz „Lektor dalšího vzdělávání“ stejně tak, jako i další z našich kurzů učíme v tzv. kombinované podobě, tj. částečně prezenčně nebo on-line a částečně distančně – formou samostudia, samostatného zpracování vlastního vzdělávacího projektu a s pomocí e-learningu.

Pro naše kurzy využíváme vlastní e-learningový portál. Také kurz Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání dle NSK má svoji vlastní stránku. Jednotlivá témata jsou zde seřazena tak, aby odpovídala postupnému zpracování vzdělávacího projektu ke zkoušce. Každá lekce obsahuje vždy i test, který slouží pro zopakování a upevnění nově získaných pojmů. Současně je to také ukázka jedné z metod učení se. Přístup na e-learning mají účastníci kurzu po dobu 90 dnů. V případě zájmu se můžete podívat na ukázkovou lekci zdarma.

A co zkouška?

Kurz „Lektor dalšího vzdělávání“ je přípravou k profesní zkoušce dle standardů Národní soustavy vzdělávání s kódem 75-001-T. Jedná se o nejvyšší kvalifikační úroveň 7, což odpovídá úrovni magisterského studia.

Zkouška probíhá ve dvou částech. V první části absolvují účastníci test ze znalostí základních pojmů. V druhé části pak každý účastník představí a obhájí svůj vzdělávací projekt a na konec předvede ukázku vlastní výuky se zapojením dalších účastníků zkoušky – zadáním individuálního nebo skupinového úkolu.

Přihlaste se na některý z aktuálních termínů

Tak co? Už jsme vás přesvědčili, že vzdělávání je důležité? Tak se přihlaste na některý z našich termínů. Máme rádi učení a rádi předáváme své zkušenosti dalším lektorům 🙂

20.09. - 25.10. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč
Profesní zkoušky, Rekvalifikační kurzy
Andragogika, Lektor dalšího vzdělávání, NSK, On-line rekvalifikace, Profesní zkouška, Rekvalifikace, Zkoušky NSK

Archivy

IT rekvalifikační kurzy
Programování v Python dle ICDL M16

Další podobné články