Rekvalifikace - rekvalifikační kurzy a profesní zkoušky dle NSK na začátku roku 2021

Rekvalifikace a profesní zkoušky na začátku roku 2021

V úvodu nám dovolte, abychom Vám všem popřáli vše nejlepší do nového roku 2021 a především hodně zdraví. A nyní se můžeme podívat na to, jaké jsou aktuální informace ohledně vzdělávání dospělých osob v ČR resp. možnosti rekvalifikačních kurzů a profesních zkoušek na začátku roku 2021.

Poslední informaci od MŠMT jsme dostali e-mailem 28. 12. 2020 s odkazem na jejich článek s názvem Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek. V tomto článku se sice na začátku dozvíme, že informace jsou platné v rozsahu od 24. 12. do 26. 12. 2020 a od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021, ale následně dále v textu je informace, že do 31. 3. 2021 je možné nahradit prezenční formu teoretické výuky dálkovou formou a to za dodržení pravidel, která byly platná již dříve, např. on-line záznam a atd).

Rekvalifikační kurzy

U rekvalifikačních kurzů je povoleno do 31.3.2021 změnit formu vzdělávání, avšak má to jeden háček a to ten, že se toto „povolení“ od MŠMT netýká kurzů rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce. Co to v praxi znamená? Že můžeme školit rekvalifikace v on-line prostředí, ale v podstatě jen pro ty účastníky, kteří si tuto rekvalifikaci platí sami nebo jim ji platí zaměstnavatel, případně si to domluví s konkrétním Úřadem práce ČR, pod který spadají – myšleno z hlediska nezaměstnanosti.

Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

I tak vám nabízíme možnost on-line školení rekvalifikačního kurzu a to konkrétně Profesionální lektor. Pokud vás toto téma zajímá, tak se podívejte na popis školení.

20.09. - 25.10. 2024On-line100 hod.
Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – online výuka
Rekvalifikace a profesní kvalifikace
Výchova a vzdělávání
Pozn: On-line výuka probíhá prostřednictvím ZOOM ve dnech 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. 2024- výuka 8:00-15:00 hod. Zkoušky po ukončení výuky prezenčně v Olomouci (25. 10. 2024), popř. v dalších dnech, dle počtu účastníků kuzu.
15 990 Kč

Profesní zkoušky dle NSK

Zde je věc trochu komplikovanější a to proto, že zkoušky nelze nahradit on-line formou, takže musí proběhnout prezenčně. Což znamená, že nyní není možnoné provést skoro žádnou profesní zkoušku (jako například Lektor dalšího vzdělávání, Manažer projektu, Personalista atd). Jedinou výjimku mají zkoušky dle zákona – výpis těchto „vyjímek“ je v XLS souboru na webu MŠMT – Seznam právních předpisů, jejichž naplnění požadavku na odbornou způsobilost v povolání, lze naplnit prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace.xlsx V tomto seznamu je v podstatě jediná zkouška, kterou realizujeme, a to Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ostatní profesní zkoušky se mohou zrealizovat až pravděpodobně ve stupni 3 PES (pokud se opět něco nezmění).

Profesní zkoušky, Rekvalifikační kurzy
Dle NSK, Lektor dalšího vzdělávání, On-line výuka, Profe, Rekvalifikace

Archivy

Rekvalifikace pouze on-line, ale ne ty přes Úřad práce (prozatím)
On-line rekvalifikace – lze či nelze?

Další podobné články